mahmıtBilader öndüünbazar günü düggeninööndeotururka benim tilefon çaldı. BibagdımAlefeninMeemedaraayoru. Gaariaçdımtilefonu “Böönyokarıdooru kara gedelim” dedi. “Gedelim” dedim bende, on dagga olmadı zavadanagdüggene çıkageldi.
Gaaripetroldan elli milyonlug benzin gaddırdıg, ordangasapdan iki kilo köy tavııgıydırdıg, yayla yolunu duddug.
Bilader Beş Ağaca dooruyaglaşdıg, yokarıdoorubi tanıdım, yolun kereenlerinde arabalar tirkeli yol tıkalı, milledgornalarıöddürüp durur, burdagaldıgheralda dedim. Belikibi saat torda begledig, a bilaader ne bileen ola heçmi kar görmeyigengimilled, beşaacavardııdıg, ortalıggum gibi adam gaynar.
Durulcag gibi deelengiller, taayokarı gedelim dedig, bilader bibagdıg Sapağa varmışız, yol mol da açıg, tünelde yapılalı yollar gısaldı, bura gelmişike yaylayı bulalım dedig. Topal Gadirin köyü Garapınaravardıgbilaader. Ortalıgagbag kar, bildiinkartposdallardaafoturaflar gibi. Orda bi dayı varımış, dayıya bagdım, bereyi geyinmiş guşanmış, “Selaamaleyküm dayı, napan” dedim. “Sağoloolumgezelerin” dedi. Hayla gonuşdugdayııla. “Senelerdir engööle kar inmediidi bullara” deeyor dayı.
Bilaaderbeliki bileniniz vardır, ben foturafçegmeyihazederin, dayıya “Dayı hööledurda senin bifoturafınıçekeen dedim” savolsun izin verdi dayı, agbag karın içinde dayının bi de foturafınıçegdim, ollardabirkitaagezeledig, gaari mangalı yagdıg, torda köy tavıınavurdugbilaader. Soona yavaş yavaş aşşaaindiggeldig. Bilader öndüünbihabar aldım, AlefeninMeemed, muzlugdagööredökerkemaldandan düşüvermiş, ayaaçadlamış, gendisineburdan geçmiş olsun deeyom. Bilader benden böönlüg bu gadar.
Hadi galınsaalıcaala.