Yazılı ve görsel medyadan takip edebildiğimiz kadarıyla toplumda bir ahlak bunalımının yaşandığı görülmektedir.
Bilindiği üzere ahlak kuralı sosyal yaşamı düzenleyen dört kuraldan biri olup, öteki üç kuralda din, görgü ve hukuk kurallarıdır.
Bu kurallardan din, ahlak ve görgü kuralları “manevi” olup hukuk kuralları ise “maddi” bir yaptırımı kapsar.
Bu konuları daha önce Mahmutlar Post Gazetesi’nde dile getirmiştim.
Ancak, konunun önemi nedeniyle özellikle ahlak kuralını bir kez daha yinelemekte fayda görmekteyim.
Öncelikle bu kuralın genel bir tanımını yaparsak ahlak; bir toplum içinde insanların uymak zorunda oldukları davranış kurallarıdır.
Bu davranış kurallarından biri kişilerin birbirlerine karşı olan ilişkilerinde yalan söylememeyi, kötü hisler beslememeyi bunlara örnek olarak gösterebiliriz.
Buna sübjektif ahlak kulları denir.
Öteki kural ise kişilerin birbirleriyle ilişkilerindeki davranış tarzlarıyla ilişkilidir.
Örneğin; yoksul bir durumda olan bir kişinin yardımına koşmayı, başkalarının canına ve malına ve ırzına göz dikmemeyi, başkalarına karşı dürüstlükle hareket etmeyi, verilmiş bir söze sadık kalmayı bunlara örnek olarak gösterebiliriz.
Buna da objektif hukuk kuralları denir.
Ahlak kurallarının yaptırımı daha doğrusu bu kuralların emir ve yakalarına aykırı hareket edenlerin karşılaşabilecekleri tepki “manevidir” ki bu da “ayıplama” ve “küçük görme”  şeklinde kendini gösterir.
Toplumda bunların örnekleriyle sürekli karşılaşmaktayız.
Diyelim ki bir esnaf yapacağı bir iş karşılığında 10 lira yerine 50 lira alırsa, o esnafa karşı olan güven sarsılır ve bir daha o esnafa güvenilmez.
Verilen örnekler çoğaltılabilir.
Burada önemli olan insanların birbirlerine olan güveni ve buna bağlı olarakta bilinç düzeyinin yüksek olmasına bağlıdır.
Bilinç düzeyinin yüksek olması da o toplumun ekonomik yönden üretken, eğitim düzeyinin yüksek ve gelir dağılımın adil olmasına, işsizliğin en aza indirilmesine, yoksulluk ve yokluğun ortadan kaldırılmasına en önemlisi yöneten ve yönetilenlerin yazılı hukuk kurallarına uymasına bağlıdır.