Özellikle seçimlerde siyasetçiler tarafından kullanılan algı yönetimi yaşanan olayları, geçmişi, geleceği ve kişileri zihnimizde oluştururken “olduğu gibi değil” istendiği gibi oluşturmak olarak tanımlanır.
Algı yönetimi seçmenin rol oynadığı her yerde önem taşıdığı gibi özellikle seçimlerde siyasi parti ya da partililerce uygulanmaktadır.
Algı yönetiminin özelliklerine gelince en yaygın kullanımı “alıştırma” yöntemidir.
Bu yöntemde yaşanan herhangi bir olayda beyin yıkama yoluyla insanlar etkilenir ve bu etki kısa bir sürede zihinsel tartışma ve değerlendirme yapılmadan söylenen sözler aynen kabul edilir.
Algı yönetiminin öteki özellikleri arasında meşrulaştırma, örtme, unutturma, saldırma, korkutma, saptırma ve rıza yönetimini sayabiliriz.
Meşrulaştırma yöntemi, kişilerin zihninde “ne var bunda” algısı yaratılmakla sağlanır.
Örtme bir yöntem olarak kamuflaj gibi, sislendirme gibi yollarla her alanda kullanılır.
Unutturma algı yönteminin bir başka yöntemidir.
Örneğin herhangi bir konu üzerinde konuşmama, konuyu kesme, hiç söz etmeme sanıldığından çok daha etkili bir yöntemdir. İnsan belleği kısa zamanda yaşanan herhangi bir olayı zihninden siler. Kısa bellek iki günlük, medya belleği ise 24 saattir.
Saldırma yöntemi algı yönetiminin başka bir yoludur.
“ En iyi savunma saldırıdır” şeklinde bir görüşle bütün rakiplerine doğru-yanlış bakmadan her türlü yolla saldıran taraf karşısındakilerini savunma durumuna iter.
Saldırı yöntemine karşı en etkili tutum savunma değil “karşı saldırıdır”.^
Korkutma yönteminde örneğin devletten yardım alanların yardımının kesilmesi gibi tehditle korkutma yönteminin başka bir yoludur.
Saptırma yöntemi algı yönetiminin başka bir yoludur.
Bu yönteme ait bir örnek verirsek sokak dolandırıcılarının “bul karayı al parayı” şeklindeki bir oyundur.
Bu saptırma yöntemi başlangıçta saçma görülse de alıştırma yoluyla algıyı değiştirir.
Rıza yönetimine gelince; algı yönetiminin asıl amacı insanları kendi istekleriyle bir şeye razı etmektir.
Piyasa ekonomisinde buna “ marka sadakati” denirki insanlar filan markayı satın almazlarsa içleri rahat etmez.
Seçimlerde ise bir parti seçmenini kendi isteğiyle yanına çektiği takdirde başarıya ulaşır.
Biz burada algı yönetiminin toplum yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu özet halinde açıklamaya çalıştık.
Esasında toplum olarak bizlerin bilgili ve bilinçli olarak yaşanan olayları algı yönetimini de dikkate alarak değerlendirme yapmamız gerekir görüşündeyiz.
Kaynakça- Dr. Erdal Atabek
13-20 Nisan 2015
Cumhuriyet Gazetesi