ÜMRAN YALÇIN 1UZUN zamandır eğitim müfredatımızdan ha çıkarıldı ha çıkarılacak denilen evrim teorisi dersinin nihayet bulduğunu öğrenmiş olduk.
Evrim dersi hakkında hemen her görüşü liseli yıllarımdan beri dinleyen bir araştırmacı yazarınız olarak eh bu konuda az da olsa fikir beyan etmeyi kendime görev edindim.
Efendim, hangi partiden olursak olalım; mevzubahis eğitim ya da inanç ise siyaset üstü düşünmek zorundayız. Eskilerin ifadesi ile söylersek menfaat-i umumiye ne gerektirirse ona uymak efdaldir.
1995 yılında felsefe bölümü birinci sınıfta iken Antik Yunan filozoflarında bile evrim düşüncesinin olduğunu öğrenince çok şaşırmıştım.  M.Ö. 6.yy.da Anaksimenes’e ait balık adam fikri bize her şeyden önce evrimin bilim değil felsefe olduğunu gösterir.
Evrim ile bilim de ilgilenir din de konu edinir,  Charles Darwin de uzun yıllar ilgilenmiş ve kendi görüşlerini Darwinizm adı altında açıklamıştır. 1859 yılında yayınlanmış olan Türlerin Menşei ( Doğal Seleksiyon) adlı kitabını da okumuş bir kardeşiniz olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki evrim bir teoridir, kesinleşmiş bir bilim yasası değildir.
Bugün halen bir kesim araştırmacı bilim adamı evrime kesin bilim derken yine aynı bilim kökenli pek çok ilim adamı evrimin bilim olmadığını; çünkü maymun-insan ara fosillerinin henüz bulunmadığını söylemektedir.
Evrim(evolution) elbette ki gerçektir,  evrim bir oluşum olarak, insanlık tarihi ile yaşıttır. Evrim, bir halden diğer bir hale ilerleme, toplumsal, bilimsel ve de inançsal kısacası hayata dair her şey ile ilgilidir.
Teoridir; çünkü %100 bilimsel kesinliği yoktur. Hele ki DNA şifresinin keşfinden sonra, evrim teorisine mesafeli duruş artmıştır. Ak Partili değilim diye de yine de vurgulamak gereğini duyuyorum. Peki, evrim teorisi okullardaki eğitim müfredatından çıkarılmalı mıdır; diye sorulacak olursa bence her teori her fikir okutulmalı, öğretilmelidir.
Karşılaştırmalı bir eğitim verilirse herkesin fikrine saygı duyulursa neden kırgınlıklar yaşansın ki, haksız mıyım?
Evrim teorisinin fanatiği olmak bizi bilim insanı yapmaz, ya da evrim teori-sini kötülemek ya da karalamak bizi dindarlaştırmaz.
Edep bir taç imiş o tacı giyen insan olma yolculuğunda kademeli olarak derecelere evrilirmiş. Başlı başına evrim tasavvufta da insan-i kamil olma yolunda manevi basamağı temsil eder. Yani, süreç oluşum, ilerleme olarak evrimi her yerde bulmak mümkündür.
Evrim teorisi ise materyalist felsefeye dayalı bünyesinde Tanrı inancı ol-mayan bir görüştür. Amipten hallice olmamak adına bilime, felsefeye, sanata ne kadar ihtiyacımız varsa, Tanrı’ya da en az o kadar ihtiyacımız olduğunu kendi adıma söyleyebilirim.