1982 Anayasasının bazı maddelerinin değiştirilmesi konusunda TBMM’nin aldığı karar gereğince Nisan 2017 ayı içerisinde halkın onayına sunularak evet ya da hayır şeklinde vereceği oya göre anayasanın değiştirilmek istenen maddeleri ya kabul ya da ret edilecek.
Halk için çok önemli olan bu konuyu yazılı ve görsel medyadan ilgiyle takip etmekteyiz.
Anayasanın değiştirilmesi anayasa öğretisine göre toplumsal uzlaşma ile olur.
Daha doğrusu TBMM’nin hazırladığı ve topluma onay için sunduğu bu değişikliğin önce meclis tarafından büyük çoğunlukla benimsenmesine müteakip onay için halka sunulması gerekirdi.
Ancak 330 + 9 = 339 milletvekilinin oyu ile halkın onayına sunulmasına karar verildi.
Üzerinde durmak istediğimiz esas konuya gelince, acaba bu referandum konusunda halk ne diyor? Daha doğrusu halkın onayına sunulacak anayasa değişikliği konusunda halkın yeterli bilgisi var mı? Ya da toplum bu konuda bilgilendiriliyor mu?
Konuyu medyadan takip etmekteyiz. İşte burada avukat Ece Güner Toprak tarafından yeni sistemin artılarını eksilerini şemalaştırarak kamuoyunu aydınlatmaya çalışmıştır.
Bizde bu şema üzerinde ayrıntıya girmeden bir değerlendirme yaparsak;
Örneğin; Cumhurbaşkanına verilecek yetkileri sıralarsak;
-Parti genel başkanı olarak milletvekilleri listelerini yapacak
-Meclisi feshedebilecek
-Bütçeyi hazırlayacak
-Kararnameler ile kanun alanını daraltacak
-Kanunları veto edebilecek
-Uluslararası anlaşmaları onaylayacak
-Büyükelçileri ve bakanları atayacak
-Bakanlıkları kuracak/yetkilendirecek
-Kamu Tüzel Kişilerini kurabilecek
-Tüm üst kademe kamu yöneticilerini atayacak
-Tüm atama kriterlerini kendi belirleyecek
-Ordu ve eğitimi şekillendirecek
-Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanını atayacak
-13 üyeli Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 6 üyesini atayacak
-Anayasa Mahkemesinin 15 üyesinde 12 sini atayacak
-Milli Güvenlik Politikalarını belirleyecek
-Türk Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığını TBMM adına temsil edecek
-Türk Silahlı Kuvvetleri kullanılmasına ve olağanüstü hal ilanına karar verecek
-Tüm bu yetkileri tek başına ve herhangi bir denetim olmadan kullanacak
-Tek denetim cezai suç durumunda 400 milletvekili ile Yüce Divana sevk edilecek
Meclisin durumuna gelince; burada meclisin hiçbir sağlam hakkı,etki alanı ve savunma mekanizması  kalmayacaktır.
Daha doğrusu meclis Cumhurbaşkanının kontrolü altında olacak ve yetki alanı da son derece daraltılmış olacaktır.
Burada amacımız halkın oyuna sunulacak anayasa değişikliği hakkında topluma bilgi vermektir.
Toplumun bu konuda bilgi sahibi olmasını ona göre değerlendirme yapması gerekir görüşündeyiz.