Aralık 2016 ayı içinde İstanbul’da 45, Kayseri’de 14 ve Suriyede’ki Fırat Kalkanı Harekatında 17 asker ve polisimizin menfur bir suikast neticesinde şehit edilmesi yüreğimizi dağlayarak bizleri derin bir üzüntü içinde bıraktı.
Bu arada Ankara’da Rus Büyükelçisinin de bir suikast neticesinde katledilmesi karşısında toplum olarak bizleri derinden üzdü.
Yaşanan bu olayları yazılı ve görsel medyadan takip etmekteyiz.
Bizim gibi ulusçuluğu, demokrasi ve laikliği benimseyen dünyadaki tek müslüman ülke olan Türkiye’nin bu konumda olması, iç ve dış güçler tarafından yönlendirilen terör örgütlerince engellenmeye çalışılmaktadır.
Ülkemizin üzerinde oynanan bu oyunun önlenmesi için demokrasi ve laikliği benimseyen tüm ülke vatandaşlarımızın Atatürk’ün bizlere bahşettiği ulusal birlik ve beraberliğin aynen kurtuluş savaşında olduğu gibi devam ettirilmesi gerekir.
Çünkü Türk Ulusu Atatürk’ün 29 Ekim 1933’de söylediği gibi ulusal birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir.
Atatürk ulusal birlikten yoksun olan Osmanlıların türlü ulusçuluk akımlarıyla çeşitli uyruklar tarafından nasıl hırpalandığını görmüş ve temel ilkelerinden birisi olan ” Ulusal Birlik ve Beraberlik” ilkesini ülkemize mal etmiştir.
Kurtuluş Savaşının ilk yıllarından itibaren Atatürk’ün üzerinde durduğu konulardan en önemlisi “Ulusal Birlik” ilkesidir.
“Biz esasen ulusal varlığın temelini ulusal şuurda ve Ulusal Birlikte görmekteyiz” diyen Atatürk ulusal birlik ve beraberliğin önemini açık bir şekilde belirtmiştir.
Ulusal birliğin gerçekleşmesi hiç kuşkusu gençlerimize verilecek ulusal eğitim ile sağlanır diyen Atatürk bu konuda başta eğitimcilerimizin dikkatini çekmekte ve sorumluluklarının önemini hatırlatarak şöyle diyordu;
” …Efendiler, yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri öğreniminin sınırı ne olursa olsun en evvel ve herşeyden önce Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine, ulusal ananelerine düşman olan bütün unsurlarla savaşmanın gereği öğretilmelidir…”
Eğitim ve öğretim ulusal nitelikten uzaklaştıkça ulusal birliğin sağlaması olası değildir.
Türk ulusunu bir bütün halinde birleştirerek ülküde, kaderde, tasada ve kıvançta ortak değer yargılarına sahip çıkmak, ulusal birlik ve beraberliğimizin en önemli unsurudur.
Ulusumuzun bağımsızlığını ve varlığını devam ettirmesi ulusal birlik ve beraberliğin sağlanması ile mümkün olur.