BİLİM NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?- Ender Karaca

Ana Sayfa » Köşe Yazarları » Ender Karaca » BİLİM NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?- Ender Karaca
Paylaş
Tarih : 10 Mayıs 2010 - 10:24
Ender KARACA

Şimdi bu başlığı gördüğünüz zaman turistik bir yöre olan ve gelirini buralara yerleşen yerli ve yabancı kişilerden sağlayan Mahmutlar’da bilim konusunu ele almamız belki bu yöre halkı tarafından benimsenmeyebilir.

Ama konuya böyle yüzeysel yönde bakmak bir yönde insanı yanıltabilir.

Esasında bilim, insanın yaşaması için en önemli konuların başında geldiğini de unutmamak gerekir.

Bir toplum bilime ne kadar çok önem veriyor ve verdiği bu önem karşılığında o toplum gereğini yapıyorsa yine o toplum ekonomik, siyasal ve toplumsal yönden kalkınır.

Bu konuya önem vermiyorlarsa o toplum gelişmiş ülkelerin arkasından bir yönde nal toplamaya devam eder.

Gelelim bilim nedir? Özellikleri nedir? Konusuna.

Bilim; görgül ve nesnel bir konusu olan ve bu konularda çıkarımlar yapma olanağı sağlayan sistemli bilgiler kümesidir.

Bu bilim dalı da ;

Aksiyomatik Bilimler

Pozitif Bilimler olmak üzere ikiye ayrılır.

Aksiyomatik Bilimler, başta aksiyonlar olmak üzere önceden doğru sayılan bilgilerden yola çıkılarak bilgi üretilir.

Bu bilim dalı da,

Matematik

Mantık olmak üzere ikiye ayrılır.

Bu konuyu ayrıntıya girmeden açıklarsak, gerek matematikte gerekse mantıkta

genelden özele (dedüktif) gidilerek çıkarımlar yapılır.

Örneğin; Matematikte sayılar ve biçimler arasındaki ilişkiler düzenlenmesine karşılık mantıkta sözcükler ya da önermeler arasındaki ilişkiler düzenlenir.

Pozitif Bilimlere gelince; Bu bilimler ortaya yeni bilgiler koyan ve yenilik yaratıcı olan bir bilim dalıdır.

Bu bilim dalı da;

Doğa bilimleri

Toplumbilimleri olmak üzere ikiye ayrılır.

Doğa Bilimleri bunlar genel olarak astronomi, fizik, kimya, biyoloji gibi cansız ya da canlı maddeleri ve maddi olayları inceleyen bir bilim dalıdır.

Toplumbilim ise çağdaş tarih, ekonomi, hukuk, sosyoloji, psikoloji, toplumsal psikoloji vb gibi insan ve insanlar arası ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır.

Pozitif bilimlerin temel özelliği tümevarım yöntemi ile olaylar tek tek gözlem

ve deneye tabii tutularak incelenir ve bu konular hakkında çıkarımlar yapılarak neticeye gidilir.

Bu açıklamaların ışığı altında yapılacak bilimsel araştırmaları en genel anlamı

ile uygun yöntem ve teknikler kullanarak bilimsel bilgiyi üretme işi olarak açıklayabiliriz.

Gelelim bizi ilgilendiren insan ve insan ilişkilerini düzenleyen toplumbilim

konusuna. Burada tümevarım yöntemi ile bir varsayım ortaya konulur bu varsayıma göre olaylar gözlem ve deneye tabii tutularak tek tek incelenir ve neticeye varılır.

Bu bilgilerin ışığı altında bir örnek vermek gerekirse ,

Diyelim ki; “TV’ de gösterilen reklamlar otomobil satışlarını arttırır” şeklinde bir varsayım baz alınarak herhangi bir bilimsel araştırma yapılır.

Bu örnekler çoğaltılabilir.

Burada önemli olan bilimsel araştırmaların o topluma benimsetilmesidir.

Unutmayalım, yapılacak her bilimsel araştırma o toplumun geleceğine yönelik olması gerekir.

SPONSOR REKLAMLAR

BENZER HABERLER

CİLALI TAŞ’TAN KOLTUK DEVRİNE
CİLALI TAŞ’TAN KOLTUK DEVRİNE

İlk olarak 23 Nisan 1933 yılında Atatürk bir grup çocuğu ‘makamında’ ağırladı, onlarla sohbet etti. Sonraki yıllarda çocuklardan birine

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN KURULUŞU
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN KURULUŞU

Türkiye Büyük Millet Meclisi bundan tam 98 yıl önce 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplandı. Türk Anayasa tarihinin bu adı taşıyan ilk meclisi,

ZEHİR PANZEHİR
ZEHİR PANZEHİR

Dünya var olduğundan beri üç döngü hiç aralıksız sürüp gidiyor. Doğumlar, ölümler ve acımasız savaşlar. Tarihin derinliklerinden günümüze