Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji dergisinin 13 Kasım 2015 tarihinde Sayın Andan Erkuş’un ‘Bu eğitimden mükemmel bilimci çıkar mı?’ adı altında yayınlanan makalesinde önemli bir konuyu ele almıştı.
Bu makalede; ülkemiz akademisyenlerinin acilen içinde Bilimsel Araştırma Teknikleri, İstatistik, Ölçme ve Değerlendirme, Bilim Felsefesi ve Tarih derslerinin olduğu bir eğitimden geçirilmesi ve bu dersleri içeren Yöntem Bilim konusunda lisansüstü programların açılıp buradan mezun olanların da tüm üniversitelerde bu dersleri vermek üzere görevlendirilmesinin gerekli olduğunu açıklıyordu.
Sayın Adnan Erkuş’un bu önerisine katılmamak elde değil.
Hatta bu makalenin bir yerinde bugünkü tarih itibari ile bu konuları kapsayan fakültelerin hiçbir bölümünde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri konusunda hiçbir dersin verilmediğini de açıklıyordu.
Bu konuyu neden dile getirdim?
Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bilimsel araştırmalara gerekli önemin verilmediğini Mahmutlar Post gazetesinde yayınlanan makalelerimde defalarca açıklamıştım.
Gerekçe olarak bir yönde bu dersin TODAİ. Enstitüsü hariç YÖK’e bağlı tüm üniversitelerimizin programlarında da yer almadığını söyleyebiliriz.
Hiç unutmam 1986-1987 Akademik yılında lisansüstü öğrenim gördüğüm Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde iki dönem Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri konusunda uygulamalar olarak gördüğümüz bu ders bilimsel araştırmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermişti.
SONUÇ:
Ülkemiz üniversitelerinin bilimde bir atılım yapabilmesi için yukarıda açıklanan dersleri içeren Yöntem Bilim konusunda birkaç üniversitelerimizde lisansüstü programlar açılıp buradan mezun olanlarında tüm üniversitelerimizde bu dersleri vermek üzere görevlendirilmeleri gerekmektedir.
Çünkü çağımız bilimsel araştırmalara önem veren ülkelerin çağıdır.