Bir ülkenin kalkınma düzeyi o ülkenin bilimsel araştırmalara verdiği önemle ölçülür.
Örneğin: Güney Kore’nin 1960’lı yıllarda kalkınma düzeyi bizim toplumla aynı düzeyde olmasına karşı bugün arada kıyaslanmayacak ölçüde bir gelişme göstererek, bizim toplumu fersah fersah geçtiği görülecektir.
Bugün Güney Kore’nin ulusal gelirden bilimsel araştırmalar için ayırdığı pay, yüzde 4 olmasına karşı bize ait pay, ancak binde 8’dir.
Bu durum o ülkenin bilimsel araştırımına verdiği öneme bağlıdır.
Esasında bilimsel araştırmanın gelişmesi içinde kişilerin bilimsel araştırmaya yönelik bir eğitim alması gerekir.
Bu imkan bizim topluma sağlanmış mıdır? Bu konu tartışılır.
Ancak, bir zamanlar Devlet Bakanı olan Yıldırım Aktuna’nın bilimsel araştırmalara neden önem verilmiyor konusundaki 21 sene önce verdiği demeçte, bu konuya bugün bile ışık tutacak nitelikte olacaktır.
Ne diyordu Yıldırım Aktuna?
“Araştırmayı henüz öğrenebilmiş bir toplum değiliz. Araştırma birşeyi bulup, ortaya çıkarmak demektir. İnsanın bunu yapabilmesi için araştırmaya yönelik bir eğitim alması gerekir. Üzülerek söylüyorum bu imkan henüz insanlarımıza sağlanmış değildir. Araştırma sadece bilim dünyasında değil, her alanda önemlidir. Çağ, bilgi çağı ama bilgi yaratmak için insanlarımızı kafasını bilgi yönetmesi lazım. Sadece batı ülkelerinin ürettiğini almakla olmaz.”
Bu arada sayın Bozkurt Güvenç’in bu konuları içeren ‘Araştırma araştırma yapılarak öğrenilir’ adlı bir makalesinde de, bilimselliğin ülkemizde geçerli bir not alamadığını bu sorunun çözümlenmesinde öğrencilerini uygulamalı olarak araştırmaya yöneltecek öğretmenlere gereksinim duyulduğunu açıklıyordu.
Esasında bir toplumun bilinçlenmesi isteniliyorsa, alınacak başka önlemler ile birlikte eğitim sistemine el atmak zorundayız.
Üretken, yapıcı ve yaratıcı bir nesil yaratmak ancak çağcıl bir eğitimle olasıdır.
Unutmayalım, çağ bilgi çağı olup, insanlarımızın bu çağı yakalayabilmesi için çağcıl bir eğitim sistemi ile bilimsel araştırmalara zaman kaybetmeden başlanılması gerekmektedir.