aleaddinGazeteci: 1. Gazete yayımlayan kişi.
2. Gazetede yazı yazmayı, haber toplayıp vermeyi veya gazetenin yazı işlerinde çalışmayı iş edinen kimse.
3. Gazete satan kimse. (Türkçe Sözlük. TDK. S. 909. 2011. Ankara)
Bu işleri yapana da “Aktif gazeteci” denilmekte.
Demek ki gazetecinin olmazsa olmaz görevi haber toplamaktır.
Nasıl haber?
Bunları da iyi ve kötü olarak da sınıflandırma olanağı vardır.
Yine bunları da kendi arasında yapılan iyi şeylerin haberinin yapılması ile kötü şeylerin yapılması olarak da düşünme olanağı vardır.
Bunlar görünen, bilinen ve yapımlı olanlardır.
Ancak bir başka haber toplama görevi vardır gazetecinin ki, işte zurnanın “zırt” dediği yer de burası.
Kişiye göre,
Siyasete göre,
Evrenselliğe göre,
Genel olarak güdülen siyasete göre,
İnançlara göre,
Ekonomiye göre,
Eğitime göre,
Sağlığa göre,
Tarıma göre,
İstihbarata göre,
Savaş taktik ve tekniklerine göre vs. vs.
İşin içine bir de gizlilik girince; esas görevi haber toplamak olan gazeteciler, genellikle siyasi iradelerce hemen adeta deli dana gibi işaretlenirler.
Bu, çoğu dönem böyle olmuştur.
Bir yandan yanda gazeteciler tabir yerinde ise “para ile oynayacak” kadar çok kazanır her nedense, diğer taraftan bazıları karın tokluğuna, hatta karşılıksız emek verirler.
Bazıları da bunun bedelini cezaevine girerek öderler.
“Efendim onların cezaevinde olmalarının nedeni muhalif gazeteci olmaları değil.” denilse de bunu saygı ile kabul etmekle birlikte, gazeteciler gazetecilik yaparak ortaya koydukları bilgiye bakılırsa, bu sözün çok geçerliliği yok.
Neden mi?
10/01/2017 tarihinde adlarına kutlanılan “Çalışan Gazeteciler Günü”nün gerçek mimarları öyle diyorlar ve kanımca bu da doğrudur.