Türkiye Cumhuriyeti Devleti 29 Ekim 1923 tarihinde kuruldu.
92 yıl önce Cumhuriyet’imizin en büyük bayramını Türk Ulusuna armağan eden başta Atatürk olmak üzere bu konuda emeği geçenleri saygı ve minnetle anıyoruz.
Çöken Osmanlı Devleti’nin külleri arasından doğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok zor ve tarihte eşine az rastlanan şartlar altında emperyalist güçlere karşı Ulusal Kurtuluş Savaşı verilerek nasıl kurulduğunu Atatürk “Nutuk” adlı eserinde ayrıntılı bir şekilde anlatmıştı.
Esasında bu eserin tüm okullarımızda okutulması en büyük dileğimizdir.
Bugün dünyada bir buçuk milyar Müslüman ülkeler arasında demokratik ve laik düzeni benimsemiş devlet olarak yalnız Türkiye Cumhuriyeti Devleti bulunmaktadır.
Oluşturulan bu düzen gerek içte gerekse dıştaki güçlerce zayıflatılıp, kendi yörüngeleri altına sokmaya çalıştıkları görülmektedir.
Asırlardır birlikte ve aynı topraklar üzerinde yaşadığımız Kürt asıllı vatandaşlarımız da amaçlarının gerçekleştirilmesi için kullanmaktadırlar.
Özellikle terör örgütü olarak kabul edilen IŞID ve PKK’nın içteki ve dıştaki uzantılarının ulusal bütünlüğümüzü bozacak isteklerinin devamlı olarak artırdıkları görülmektedir.
Örneğin, 10 Ekim’de Ankara’da yaşanan ve 102 vatandaşımızın Terör örgütünün canlı bombası ile katledilmesi tüm yurtta yüreğimizi dağladı.
Ulus olarak yaşanan bu ve buna benzer durumlardan büyük üzüntü duymaktayız.
Bu terör belasından tüm yurttaşlarımızın bir an önce kurtulması en büyük dileğimizdir.
Gelelim birkaç gün sonra yapılacak Milletvekili Genel Seçimlerine;
Özellikle parti liderlerinin yaptıkları propaganda konuşmalarında herhalde bizim özelliklerimizden olacak “o onu dedi, bu bunu dedi” şeklinde konuşmaların yer aldığı görülmektedir.
Esasında ülkemizde çözüm bekleyen büyük sorunların başında işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, gelir dağılımında yaşanan büyük adaletsizlik, sıcak paraya teslim olmuş bir ekonomik düzenle birlikte cari işlem açığını sürekli artması gelmektedir.
İşte parti başkanları bu gibi sorunlara ne gibi çözüm önerileri getirecekleri yerde gereksiz konularda toplumu meşgul ettiklerini söyleyebiliriz.
Bu çarpık seçim sistemine göre verilecek oyların büyük çoğunluğu kamuoyu yoklamalarında görüleceği üzere herhalde bir partiyi tek başına iktidara getirmeyecektir.
Daha doğrusu kurulacak hükümetin koalisyon olacağı tahmin edilmektedir.
Bu durum belki “yönetimde istikrarı” sağlayabilir ama “temsilde adaleti” sağlayamaz.
Unutmayalım, çoğulcu demokrasinin temel ilkelerinden biri de temsilde adalettir.
Bunu sağlamak için de toplumun yüzde 10’luk seçim barajını dikkate alarak, özellikle bu seçimde “üniter devletimizin varlığını ve devamını düşünerek”  Yüce Atatürk’ün ilke ve devrimlerini yürekten benimsemiş olan adaylara oy vermelerini dileriz.