sudiToprak bütünlüğüne bağlı kalmak şartıyla bir ırkın ya da çoklu ırkların oluşturduğu tüzel bir varlıktır. Sen, ben ve diğer insanlar birlik olduğumuz için devlet var.
Çünkü sen ve ben, biz ve bizler, siz ve sizler birer vatandaşız.
VATANDAŞ: Belli bir toprak parçasında bir arada olan ekonomik, dil, tarih, kültürel özellikler ve gelenekler bakımından ortak olan geniş insan topluluğudur.
Yani bizler, hepimiz, sağcı, solcu, orta yolcu, dindar olan, olmayan…!
Başbakan; ülke vatandaşlarının kendilerini yasalar çerçevesinde belirli sürelerde yönetme yetkisi verdiği yasaların izin verdiği çerçevede ülkeyi bakanlarıyla birlikte yöneten kişi. Abartılacak bir durum var mı?
Üstelik temsil yetkisinde bana muhtaç olan biri benden daha güçlü olabilir mi?
CUMHURBAŞKANI; Anayasa çerçevesinde yürütme organını denetleyen ve yine yasal çerçevede yetki kullanan, sistemimize göre ikici yürütmenin “Tarafsız” başıdır…
HUKUK; Toplumu düzenleyen devletin yaptırımlarıyla desteklenmiş olan kuralların ve yasaların bütünüdür. Herkesin uymak zorunda olduğu toplumsal düzenin temel direğidir ama herkesin..!
ADALET: Adil olma durumudur.
Özetle toplum bütünlüğünü sağlayan ve en sert yaptırımları olan şey hukuktur.
Devlet düşmanlığının en önemli emaresi hukuka, yasalara uymamaktır.
Bu yasalara uymamak çoğulcu bir toplulukla yapılıyorsa adına “Örgüt “ denir.
Devletlerin çökertilmesi daha çok Silahla ve Ekonomiyle mümkündür.
Silahlı Terör Örgütü.
Ekonomik Terör Örgütü.
Silahlı Terör örgütleri dönem dönem değişik isimlerle halka korku salsa da devlet asli güçlerini kullanarak bu örgütleri imha eder.
Bunlara fiili olarak yardım ve yataklık yapan “Devlet Düşmanıdır”..
Devleti oluşturan halk topluluğundan “vergi” adı altında toplanan paralar o halkın sağlık, güvenlik, eğitim, ulaşım gibi ihtiyaçları için harcanır. Bu parayı kendi cebine atan, yakınları için kullanan, vatandaşla direkt ilişkisi olmadığı halde siyasi çıkarları ve kendi bekası için harcayan yetkili kişi, kişiler ya da topluluklar Ekonomik Teröristtir.
Devletin tapulu arazilerini tüm halkın çıkarlarını gözeterek değerlendirmek yerine yandaşlarına peşkeş çekenler ise “Bölücü Teröristtir”.
Bu fiilleri işleyenlerin makam ve mevkilerine bakılmaksızın yargılanmasını sağlayan sistem demokrasidir.
Yargılanmasını isteyip yüksek sesle konuşan vatandaş ise demokrat ve vatanseverdir..
Şimdi; vatandaş olarak siz bu tespitlerin neresindesiniz?
Devlete silah sıkar mısınız?
Devleti soyar mısınız?
Devleti parsel parsel böler misiniz?
Cevabınız “Hayır” ise iyi bir yurttaşsınız din ve ırk seçeneğiniz beni ilgilendirmez.
Cevabınız “Evet” ise hain, bölücü ve devlet düşmanısınız.
İyi bayramlar dilerim..