EDİSON, Amerika Birleşik Devlet’lerinin OHİO şehrinde 1847 yılında doğmuştur. Edison daha 7 yaşında iken ailece Michigan’a yerleşmişlerdi. Annesi Edison’u mahallerindeki resmi ilkokulla yerleştirmişti. Öğretmen olan kendiside aynı şehirde, fakat paralı ilkokulda hizmet görüyordu. Bir gün annesi Edison’un öğretmenine Edison’un durumunu sorunca öğretmeni:
– Edison derste son derece sessiz ve durgun,  düşünceli duruyor. Çocuğunuz okumayacak kadar aptal, deyince:
Bayan Edison oğlunu aptallıkla suçlayana karşı şiddetle karşı koydu. Edison’un kimseye benzemediğini, ileride onu parlak başarılarının beklediğini anne olarak biliyordu. Anne oğlunu, resmi okuldan alıp, öğretmenliğini yapan Özel paralı okula yerleştirdi. Edison, bilmek istediği pek çok konuyu annesinden öğrendi. Edison, bir gün Detroit şehrine gitmişti. Şehrin kitaplığınca görünce çok etkilendi. Edison 12 yaşına geldiğinde, kendi hayatını kazanmak zorunda kalmıştı. Küçük bazı iş yerlerinde nafakasını çıkartıyorsa da daha büyük işlerde çalışmayı düşünüyordu. İlk icadı, 1868 de bir seçim sırasında oyların kolayca sayılabilmesi için, elektrikle işleyen bir seçim aletin mucidi oluverdi. Yaşı henüz 21 idi. Derken Edison, Girdiği telgrafhanede çalışması sürerken, bir taraftan da Aleksandır Bell’in bulduğu telefon kutusunda gidebilen sesi dönüştürmeye çalıştı. Kısa zamanda avizeyi bulmuş oldu. Artık telefonla rahatlıkla konuşma gerçekleşiyordu. Edison, bir şey icat etmeden önce onun hayatta gerekli olup, olmadığını anlamının önemini görmüş ve bu nedenle, daha sonraki çalışmalarında hep bu açıdan hizmet etmiştir. Edison’un icatları arasında en önemlilerinden biride, FONOGRAFTIR. Telgrafhanede çalışırken gelen telgrafları daha kolay yazabilmek için bir nevi ‘’ TEYP ‘’ icat etmişti. Bir süre bu icadını gizledi. Herkes onun telgrafları yanlışsız çabuk alışına şaşırıyordu. Ona bu alet başka bir fikir vermişti. Sesleri bir yere zapt ederek bir aletin yapabileceğini düşündü. Ve düşüncesini gerçekleştirdi. Bu ilk FONOGRAF, gayet ucuza mal olmuştu. Edison 18 dolara mal ettiği fonografın beratını 1877 de 30 yaşında almıştı. Edison 1879 da sonuçsuz kalan ampulü defalarca denemeye tabi tutmasına rağmen, ampul içindeki havayı son kez denemesinde, alınca, ampul’ün yandığını görmüş ve bundan sonraki çalışmalarında hep elektrik üzerine çalışmasını sürdürmüştü. 1891 de 44 yaşında da sinema makinesini yapmış oldu Edison 50 yıllık bir çalışma sonunda büyüklü, küçüklü olmak üzere 1033 berat alarak insanlığa büyük hizmet vermiştir. EDİSON, 1931 yılında 84 yaşı geride bırakarak hayata veda etmiştir. Orta ve Liselerde 1950-1951 Yılındaki müfredat programı tatbik edildiğinde, Türkiye’mizde de, pek çok EDİSON’LAR yetişir diye düşünüyorum