Yargıtay Başkanı sayın İsmail Cirit’in basına yansıyan görüşünde hukuk fakültelerinin 5 yıla çıkarılması için YÖK’e başvurduklarını ve Türkçe Dilbilgisi Dersinin de zorunlu dersler kapsamına alınmasını istediklerini nedenini de şöyle açıklıyordu.

“Düşünmeyen, sorgulamayan, araştırmayan ve ezbere dayalı bir temel eğitim üzerine iyi bir hukuk eğitimi inşa etmek şansımız bulunmamaktadır.”

Sayın Yargıtay Başkanının bu görüşlerine katılmamak elde değil.

Gerçekten eğitim sistemimiz yaz-boz tahtasına döndüğü ve gün geçtikçe olumsuz durumlarla karşı karşıya kalıyoruz.

PİSA (Uluslararası Öğrenci Başarısını Ölçme Programı) adlı bir kuruluş 3 yılda bir yaptığı araştırmada ülkelerin eğitim kalitesini ortaya çıkarıyordu.

Örneğin: Öğrencilerimiz 2015 yılında 72 ülke arasında Fen dalında 52., okuma becerisinde 50. Ve matematik alanında 49. oldular.

OECD ortalaması 490 puandı, biz ise 420 puan aldık.

2012 yılında yapılan testte ortalama sıralamamız, 43., 42. Ve 44.’ydü.

2003 yılında yapılan testte ise her üç alanda 28.’ydik.

Bu durum bize gün geçtikçe eğitim kalitemizde bir düşme görülmektedir.

Bunun yanında Hukuk Fakültelerinin beş yıla çıkarılması konusu üzerinde durursak, Yargıtay Başkanının bu önerisini gayet olumlu görüyoruz.

Ancak, zorunlu dersin yalnız Türkçe Dilbilgisi olarak okutulmasını yanında bilimsel araştırma yöntemlerinin de zorunlu ders olarak okutulması yerinde olur görüşündeyiz.

Nedenlerinin başında insan ve insan ilişkilerine dayalı toplum bilimin Hukuk Fakültesi öğrencilerinin hazırlık sınıfında genel hatlarıyla öğretilmesi gerekir.

Hiç unutmam 1986-87 akademik yılında kamu yönetimi dalında öğrenim gördüğümüz TODAİ Enstitüsünde iki sömestr bilimsel araştırmalarda yöntem tekniklerini örnekler vererek ve 3-4 kişilik gruplar halinde derste anlatıyorduk.

Aramızda öğrenci olarak Danıştay ve Yargıtay’dan değerli hakim arkadaşlarımız vardı. Ve özellikle bu dersin çok faydalı olduğunu bize anlatıyorlardı.

Demem o ki, gerek eğitim sistemimizdeki kalitenin artırılması için özellikle eğitimcilerin akıl ve bilim yolunu baz alarak çağdaş eğitime yön vermelerinin yanında hukuk fakültelerinin de 5 yıla çıkarılması konusu üzerinde yetkililerin önemle durması gerekir görüşündeyiz.