Halka mal olmuş bazı ünlü kişilerin düşüncelerini açıklamak için kullandıkları bazı önemli görüşlerin yanında yine toplum tarafından anonim olarak değerlendirilen ve kimin söylediği belli olmayan bazı görüşler var ki toplum bu görüşler üzerinde düşünerek sosyal yaşamlarını düzenlemeye çalışırlar.
Halk tarafında da bilinen bu görüşlerin bir kaçını dile getirirsek örneğin;
-Bir kuşağın diktiği ağacın gölgesinde gelecek kuşaklar serinler
Çin atasözü
-Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için önce yağmuru yaşamak gerekir.
Fransız atasözü
-Utanç olmayan kimsede onur da bulunmaz
İsviçre atasözü
-Sevinçli anında kimseye vaatte bulunma, öfkeli anında da kimseye cevap verme
Çin atasözü
-En iyi hükümet bize kendi kendimizi yönetmesini öğreten hükümettir.
Anonim
-Paranın açamayacağı kapı yoktur diye düşünenlerin belki de para için çalmayacakları kapı yoktur.
Anonim
-Devletin sarsılmaz temeli adalettir.
Pindare
-Parayı kazanmadan harcamaya nasıl hakkımız yoksa, mutluluğu da üretmeden tüketmeye hakkımız yoktur.
Bernard Shaw
-Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.
Eflatun
-Yüksek insanlar adaleti, alçaklarsa çıkarı anlar.
Konfüçyus
-Gençlerin yetişmesine önem ver, çünkü bu yolda herhangi bir ihmal ülkenin yapısını mahveder.
Aristo
-Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam
Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam
M.Akif Ersoy
-Dehri ararsan binde bir adem bulamazsın
Adem görünen harları adem mi sanırsın?
Ziya paşa
-Ya bir yol aç, ya da yoldan çekil
Konfüçyus
-Dalkavukluk, devlet adamlarının çevresini sarmış bir çemberdir.
Montesquieu
-Laiklik yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti demektir.
Atatürk
-Eğer yürüdüğünüz yolda güçlük ve engel yoksa bilin ki o yol sizi bir yere ulaştırmaz.
Bernard Shaw
Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz, görürsünüz ki ulusu yok eden, tutsak eden, yakan kötülükler hep din kılığı altındaki küfür ve lanetli davranışlardan gelmiştir.
Atatürk
-Bir siyasetçi gelecek seçimi, bir devlet adamı gelecek kuşağı düşünür.
J.F.Clarke
-Cahil ile dost olma; ilim bilmez, irfan bilmez üzülürsün. Açgözlü ile dost olma; ikram bilmez kural bilmez, doymak bilmez üzülürsün.
Şeyh Edebali
-Yumuşak başlı isem kim demiş uysal koyunum
Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boyunum
M.Akif Ersoy
-Hayatta hiçbir zaman kaybedilmemesi gereken üç şey: barış, umut ve dürüstlüktür.
Visdomsord
Görüldüğü gibi bunlara benzer binlerce görüş söylenmiş olabilir. Önemli olan bu düşünceleri ve deyişleri benimseyen kişilerin o toplumda var olmasının yanında yine o topluma örnek olması gerekmektedir.