netKanımca bazen de kaybetmektir.
Elbette bu Demokrasi olan ülkelerdeki seçim sonuçlarıyla ilgili değildir sadece.
Öyle ülkeler vardır ki, her seçimde sandıktan %90 oranında oy alır ama halkı her zaman kaybeder.
Buna örnek olarak Ortadoğu’daki ülkeler gösterilebilir.
Öyle ülkeler vardır ki, Demokrasi diyerek seçim kazanır ama yine halkı kaybeder.
Kaybetmesini istemese de.
Pazar günü olan seçimlerde, mevcut Siyasi İrade, tüm muhalefet partilerine adeta nal toplattı.
Dün” istifa etmelisiniz, neden Türkiye’de istifa kurumu çalıştırılmıyor?” diyen liderlerden “tık” yok.
Neden?
Nedeni belli.
Geri kalmış veya kalkınmakta olan tüm ülkelerde durum hemen hemen hep aynıdır.
Genellikle istifa kurumu çalıştırılmamaktadır.
Çünkü böyle bir kurumun varlığına inanılmamaktadır Türkiye’de.
“Şeytan’ın avukatlığını” yaparak şöyle bir senaryo hayal edelim: Yazım yayımlanmadan önce mevcut muhalefet partilerin liderlerinin tamamının istifa ettiğini düşünelim.
Gelecek kongrelerinde yine seçilip, aynı koltuğa gelmelerinde de sakınca görmeyerek.
Değerli okuyucularım!
Bu istifalar, geleceğin Türkiye’sinin temel taşları olur.
Günü gelince herkesin de istifa edebileceği mesajı verilmiş olmaz mı?
Bu protestonun, gelecek için önemli bir mesaj içermesini kim engelleyebilir?
Buna kimin gücü yeter?
Görünen odur ki, tüm muhalefet partileri dahil, tamamı Ortadoğu kültürünün bir ürünüdür.
Ölümlerdeki söylemler, söylenmiş olmak içindir.
Ölümlerdeki cenaze törenlerine katılım şov içindir.
Cenaze evlerini ziyaret, kamuoyuna gösteriş içindir.
Dolayısıyla parlamentoda gurubu bulunan ve bulunmayan her partinin aslında düşünce yapıları aynıdır istisnaları olmakla.
Türkiye bu lider sultası ile başaramaz.
Türkiye bu lider sultası ile kalkınamaz.
Türkiye bu lider sultasıyla hukuku oluşturamaz.
Türkiye bu lider sultasıyla huzuru sağlayamaz.
Kanımca çoğu şovmen, çoğu aynı amaca hizmet etmektedir.
Büyük GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK hariç.