Genel bir değerlendirme yaparsak Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana tüm alanlarda nitel ve nicel bir gelişme sağlandığı halde politik düzeyimiz bir türlü gelişememiştir.
Bu gelişmemişliğin nedenleri arasında çalışmadan kazanma, yalan söyleme, adam kayırma, kuralsız oynama v.b. gibi bir yığın davranış düşüncesi de politika süreci içinde geçerli olmaktadır.
Esasında demokrasi kurallarının uygulandığı toplumlarda insan hakları, hukuk devleti, açık toplum, kamu oyu denetimi v.b. gibi temel koşulların var olması gerekir.
Bu koşulların uygulanması için de o toplumun eğitim ve ekonomik düzeyinin gelişmiş olmasına bağlıdır.
Demokrasiyi benimsemiş toplumların aksine bizim toplumdaki politikacılar iktidara geldikleri zaman oligarşik bir yapıya bölünürler.
Hukuk devleti yerine kanun devleti, insan hakları yerine güçlünün haklarını ön planda tutarlar.
Bunun yanında çarpık bir seçim sistemi ile siyasi partiler yasasının anti demokratik bir yapıda olduğu ve siyasi katılımın da özürlü ve yokluk seviyesinde bulunduğunu söyleyebiliriz.
Oluşan bu yapı karşısında, kendi çıkarları için her türlü politik oyunlarla belli bir kazanç sağlayan siyasetçilere karşı toplumun gerekli tepkiyi veremedikleri görülmektedir.
Hatta toplumun çoğunluğu da bundan şikayetçi olmamaktadır.
Bu durum bu işleri yapanlardan hesap sorulmasını da engellemektedir.
Daha doğrusu yapanın yanına kar kalmaktadır.
Esasında Türkiye’de siyaset yapmak belli bir kültür, bilgi birikimi ve bilinç düzeyinin yüksek olmasına bağlı değildir.
Görüldüğü kadarıyla mesleğinde yetersiz olan, çabuk kazanmak isteyen, kurallardan hoşlanmayan maceracılar başta olmak üzere toplumun çoğunluğu politika ile iç içe olduğundan politik düzeyimiz de ister istemez düşük olmaktadır.
Esasında toplumun politika merakı var ve politika ile ilgileniyor ama politik davranışların gösterilmesi gereken yerde tepkisel bir toplum kimliğine bürünüyorlar.
Bunun önlenmesinin bir yolu da özellikle siyasete soyunanların toplumu çıkar farkı gözetmeksizin temiz bir siyaset anlayışına dahil ederek onların verecekleri tepkileri de dikkate almaları demokrasimizin gelişmesini de sağlar.