mahmıtBilader öndüün eve afilli bi düğün kartı gelig, bobam “Bag bakaan huna kiminimiş düğün ?” dedi. Gaari kartı açdıg filan yerde düğün ediceez sizide begleeyoz yazıyoru.
Neyise bilader gene bi bazar günüüdü, geddig düğüne, gederkede beerden okuntu sardırdıg eli boş gedmeelim deyi.
Düğünlügde çalgıda varımış, milled Cezayirle dikelip oturur. Düğün saabı bizi görünsüre ille yemee oturun deeverdi, neyise masaya oturdug gaari bizim meşur külüglü çorba geldi iki kepce gaddılar önüme godular, gaşıı bi daldırdım, çorbanın duzu muzu yerinde emme bi sasılıg var enginde, ellelem ataşda deelde tübde bişirigler engini dedim gendi gendime.
Bilader şindi düğün saabıda haglı, iki gazan külüglü çorba ız odunula bişmez. En az bi sıkoda odun ilaazım, eyice usda aşcı ilaazım, uzun lafın gısası, düğün yemee bişirmeg hem meşaggadli hemde maseerifli iş, evel şindi evin önyanda ataş yagdırmazlar, onun uçun milled naapsın külüglü çorba bile tübde bişer oldu. Emme ataşda bişen külüglü çorbanın dadı heçbeşeye benzemez ben deevereen. Hööle gara gazanda bişmiş eyi bi külüglü çorba olucag, üsdünde nane tüter olucag, üsdüne ilimonu sıkıcan, yanındada çiçeg egmeg olucag. Deme dadına gedsin hocam. Yavaş yavaş düğün mevsimi geliyoru düğün ediceglere duyrulur yemee tübde deel, gara gazanda bişirin benden söölemesi.
Bilader bizim hura külük yazdığımıza bakman, öndüün Külüglü çorbanın adının nerden geldiini merak ettim, Alanya’dan Oğuz hocama bi megdup yazdım. Hocam, “Gülüg ne anlama gelir ?” deyi sordum.
Hoca bana bereyi annadıverdi, size de ben yazıvereen. Bilader “Gülüg” Güllenin ufak hali demegmiş, egserii bazar günleri düğünlerde içdiimiz gülüglü çorbanın adı işde burdan geliyorumuş. Biz hep külüglü çorba deriz emme işin aslı gülüglü çorbaamış bilader. Gülüg de hööle edilir, düğünden bi gün önce mahalledeeki gadınlar düğün evinde billenirler, gıymanın içinde gara büber bide duz olur, bu harç eece yoğurulur, soona gıymayı bilya gibi yuvarlallar, topa topa edeller, soona yaada gızardıllar, çorbanın içine salallar.
Bilader benden böönlüg bu gadar.
Hadi galın saalıcaala.