Öğrencilik yıllarında en çekindiğimiz derslerin başında matematik dersinin geldiğini hepimiz anımsarız.
Neden bu dersten çekinir ya da korkarız?
Bu konu hakkında herhangi bir araştırma yapıldı mı? Orasını bilemeyiz ama yapılırsa oluşan sorunlar ve çözüm önerileri ortaya çıkar.
Esasında matematiği severek öğrenen öğrenciler ileride yaşadıkları olaylar karşısında neden- sonuç ilişkisini kurarak olayları yorumlarlar.
Daha doğrusu yaşanan olayları analitik düşünür, sorgular ve irdelerler.
Peki bu dersten başarılı olamayan öğrenciler ise ileride yaşanan olaylar karşısında “etliye sütlüye karışmadan” hayatlarına devam ederler.
Ülkemizde yaşanan olayları yazılı ve görsel medyadan takip etmekteyiz.
Örneğin,
-Neden bütçe gelirlerinin büyük kısmı dolaylı vergilerden oluşuyor?
-Neden emeği ile geçinenlerin milli gelirden aldığı pay azalıyor?
-Neden serbest meslek sahibi kişilerin bütçe gelirleri içindeki payı çok küçük oranda kalıyor?
-Neden faiz ve rant koşulları ön planda tutuluyor?
-Neden işsizlik oranları kar topu gibi gittikçe büyüyor?
Bunun gibi onlarca ekonomi soruları insanın aklına geliyor.
İşte burada analitik düşünce, sorgulama ve eleştiri durumu ortaya çıkıyor.
Gerçi toplum olarak hep kulaktan dolma bilgilerle bu sorunları dile getiriyoruz ama çözüm önerileri arasında analitik düşünmeden, sorgulamadan ve eleştiri yapmadan çıkan olayları yorumlamaya çalışıyoruz.
Esasında matematiği severek öğrenen kişilerde şüphe kavramı ön planda tutulur.
Bu kişiler soru sormayı severler ve ezberden hoşlanmazlar.
İşte bu özellikteki gençler yetiştirilmek isteniyorsa matematik eğitimine çok önem vermeliyiz.
Öğrencilere zor gelen ancak iyi yönetildiği takdirde zevkle öğrenilen matematik dersine önem verilmesi gerekir.
Matematiği iyi öğrenen öğrenciler ileride yaşanan olayları analitik düşünürler, sorgularlar ve eleştiri yapma yeteneğine sahip olurlar.
Unutmayalım, matematik bilimlerin temelidir.