mahmıtBilaader işdecıkana bi seçimi taa geride bıragdık. Öndüün beerde otururka, laf esgiden Maamudlarda yapılan seçimlere geldi. Haylaca esgi seçimlerden gonuşuldu. Şindi size evel zamanın seçimlerinde yaşanmış bi olay annadıvericeen.
Bilaader vagdı zamanında Göleezden Melloolu Hüseen, Goyu Anavatan Partiliimiş. İmanından parti ırozetini heç çıkarmazımış. Anavatan Partisinin de ırozetinde arı iresimi varımış. Neyise bilader gaari ne seçimiidi bildiimyog, gene bi seçim varımış, bizim Melloolu Hüseen de gene imanına arı iresimli Anavatan Partisi ırozetini dakmış, oy gullanmaya gederimiş. Yolda aar aar yörürke arının biri gelmiş bizim Melloolu’nu imanından sogmuş. Arı da böyüg arıımış, sogduu yer gülüg gibi şişmiş. Anavatan partisinin sembolüde arı olduundan, Melloolu kel öökelenmiş arıya. Gaari bizim Melloolu bi hışımıla sandıg başına varmış, “Ulan ben sana oy verirmiyin !” demiş. Oyu başga partiye basmış bilaader. A benim Melloolu Hüseen’im arıya öökelenip başga partiye oy verilimi heç.
Bilaader benden böönlüg bu gadar.
Hadi galın saalıcaala.
YAZAN: SELMAN KORKMAZ