mahmıtBilaader benim yazının birinde, GündoomuşGaraköy Mahallesinin şenliinde bizim MuddarAmad Top cıngıldaa bindi, kikirkikir güldü yazdııdıg. Öndüün Alanyalılar Gecesi tertiblendi, Cavacılar, Gocaasanlı devecileri yörüyüşyabdı, cıngıldagguruldu, demir dövüldü yazdııdıg. Bizim MaamudlarMuddarıAmad Top, Obadan BarmagsızoolununArtis Zeki Demir’ileendeecıngıldaa bindi, bizim muddargolunuganadınıikiyanna açıverdi, tabii soona gülüşmeler başladı. Cıngıldagdabirki döndüler soonacıngıldaaBaggallar Odası İreyisiVeliddinYenialp’le, Esnaf Odası İreyisi Nuri Demir Bindi. Soonacııma, gene Obadan BarmagsızlardanMemedÖzarslan bindi, bilaaderendeeMemedÖzarslan’daesgiAlamancılardan, esgidenhaylacaAlamanyada çalışmış, soonamemleked hasretine dayanamayıg, gene Alanyayıbulugbilaader. Kafasından fötürşagbayıheçegsigedmez. Bilader endeereyazıverdiimArtis Zeki Demir’de esgidenbi boy filimde oynamış, şindide Alanya Tilevizyonundapurogramsunuyorumuş, öörendiimöörebazar günleri aaşamlarıçıkıyorumuş. Gara şalvarıla köyleri geziyorumuş, adamları gonuşdurup kamaraya çekiyorumuşbilaader. Benden böönlüg bu kadar.
Hadi galınsaalıcaala.
Yazan: Selman KORKMAZ