Değiştirilecek olan yasa, anayasa olduğu için hayır.
Değiştirilecek olan anayasanın kaç maddeyi içerdiğini bilmediğim için hayır.
Değiştirilecek olan anayasanın eskisinin hangi maddelerini değiştirdiğini bilmediğim için hayır.
Değiştirilecek olan anayasanın, beğenilmeyen 1980 askeri darbe anayasasının hangi antidemokratik maddelerini değiştirdiğini bilmediğim için hayır.
Değiştirilecek anayasanın eski anayasanın antidemokratik olan bütün maddelerini neden değiştirmediğini bilmediğim için hayır.
Değiştirilen anayasanın gizlenme nedenini bilmediğim için hayır.
Değiştirilen anayasanın ihtiraslar içermesinden dolayı hayır.
Değiştirilen anayasanın neden bu kadar gizli tutulduğunun açıklanmamasından dolayı hayır.
Değiştirilen anayasanın neden ülkenin tüm zemininde zamanında tartışılmasına neden izin verilmediğini bilmediğim için hayır.
Değiştirilen anayasa nedeniyle, işin başını çeken siyasi partilerle muhalefetin bir araya gelerek medeni insanlar gibi medya karşısında tartışılmamış olmasından dolayı hayır.
Değiştirilen anayasanın kime yaradığını bilmediğim için hayır.
Değiştirilen anayasanın hangi hedefleri olup olmadığını bilmediğim için hayır.
Değiştirilen anayasanın vatandaşın cebine ne ve ne kadar katkısı yahut zararının olacağını bilmediğim için hayır.
Değiştirilen anayasanın aceleye getirilmesinin sebebini bilmediğim için hayır.
Değiştirilen anayasanın, içinde bulunduğumuz savaşa ne katkısı olacağını bilmediğim için hayır.
Değiştirilen anayasanın KHK çıkmasına/çıkmamasına ne gibi katkı sağlayacağını bilmediğim için hayır.
Değiştirilen anayasanın demokrasiye katkısı olup olmadığını bilmediğim için hayır.
Değiştirilen anayasanın Cumhuriyet’imize katkısı olup olmadığını bilmediğim için hayır.
Değiştirilen anayasanın hukuk devletinin oluşmasına katkı sağlayıp sağlamayacağını bilmediğim için hayır.
Değiştirilen anayasanın hukuk içindeki kurumsal yapıyı koruyup koruyamayacağını bilmediğim için hayır.
Değiştirilen anayasanın yargıç güvencesini sağlayıp sağlamayacağını bilmediğim için hayır.
Değiştirilen anayasanın mülkiyeti koruyup korumayacağını bilmediğim için hayır.
Değiştirilen anayasanın toplumsal mutabakatı sağlayıp sağlamayacağını bilmediğim için hayır. Diyeceğim. Bunları çoğaltmak olanaklı bir durum var. Bu nedenle derler ya Vaziyet kel, acele gel