mahmıtBilaaderöndüünbazar Örene dooruyörüyüşe geddim. Şindikii yeni yedmeler beliki bilmezler, Ören deyeesgimuddarlıınüsyakasındaaNaula Galesine derin. Senelerdir Öreni orman basdıgeddiidi. Aaşamları zibidiler içgimiçgiiçeridi. Emme şindi Maşallah Maşallah belediyemiz öreni bereyi temizleevermiş. Emee geçenler savolsunvarolsunlar.
Ören agbag olmuş.
Zamanında adamlar çogsaalamduvallar, evler yabmışlar, bin sene geçmiş, o yapılar taayıkılmayıgtööle durur.
Neyise bilader örendeedepeninötöözünedoorueşgerdim, bagdım orda ızbidüzlüg var, ombeşgadarçocug top degmeleeyoru. Iıcıg sordum soruşdurdumdee bundan 30 sene evvel “Ören Sipor Takımı” varımışbilaader. Maamudların namlı takımlarından. Endee takımda kimler varımış kimler…
Şindi sizi ııcıg o zamanlara götüreen.
MemedSarıkan, Zabıta Ali Yıldırım, Cemal Çatal, MamudSarıkan, Aziz Sarıkan, Levent Top, Adem Top, MuddarAmad Top, Ismail Bağışlar, Amad Şimşek…
Hergünakşamılaa bu Ören Sipor Takımı, Örendee o düzlüg yerde, gene Maamudlarınçocuglarından oluşan Okul Sipor, Çeşme Sipor, Yol Sipor gibi takımlarıla maç yapallarımış. Maçıdaüsemesineyabmazlarımışhaa, kolasına, paklavasına, gazozuna maç yapallarımış. Yenilen takım, Halil Ağa’nın Baggalıdan, Gene Nuri Çabuğun Baggalından, Yıldız Pasdaanesindenpaklava, kola alır, yenen takıma ısmarlarımış.
Esgi Ören Sipor Takımından Amad Top Annadıyor; Bilaader gene bunlar bi gün akşamılaa Örende maç yaparka, galenin direegaleciningafasına takada inmiş. Galecinin kafasından şarıl şarıl ganakarımış, hasdaaneye zor utaşdırmışlarçocuu. Şindide Örende ööleufagçocugların top degmelemesi, maç yabmalarıçog hoşuma geddi. Engiçocuglaradesdeg verelim, Ören Siporu yeniden canlandıralım bilaader.
Benden böönlüg bu gadar.
Hadi galınsaalıcaala.