aleaddin“Kadının bu Dünya’da üç görevi vardır: Hürriyet, adalet ve bilhassa ideali savunmaktır. “ Emile De Morsier.
Kadın ile savunmanın bir arada olması çok manidar değil mi?
Bu gün Dünya’nın ciddi evrensel ülkelerinin hemen tamamından önce kadını öne çıkaran,
O kadın ki, ülke yönetiminde söz sahibi olan bir ülke olan Türkiye’de, görülmektedir ki, seçim dışında fonksiyonel değil kadın.
O kadın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, hayal ettiği kadın mı?
Dün başörtüsü dedirtildi,
İmam hatip dedirtildi. Hepsini o kadın sonuçlandırdı, ama kendi; hürriyet’i, adaleti ve bilhassa savunmasını yapamamaktadır gelinen noktada.
“Mezar taşları bir ibret menkıbesi olsa idi, diriler faziletin savunmasını ölülere bırakırlardı.” Abdullah Cevdet.
Fazilet, başlı başına otoritedir.
Trabzon’da valiliğin hemen bitişiğinde ve yol kenarındaki bir vakıf mezar taşında “Dün sizin gibi idik, yarın birim gibi olacaksınız.” Diye yazmaktadır on yıllardır.
Ama buna rağmen mezar faziletini bırakmasa da, ibret alınacak bir sözünü bırakabilmiştir.
“Savunma halinde olan bir birlik yenilmeye mahkûmdur; bu askerlik sanatının aksiyonudur.” Napoleon Bonaparte.
Sözü söyleyenin asker olması, sözün sadece ordular için geçerli olduğu anlamını vermemeli.
Bu, her türlü savunma için geçerlidir.
Büyük Atatürk böyle yapmadı mı?
Sadece savunmada kalmak için çok iyi bir eğitim yeterli midir bu gün?
Sadece savunmada kalmak için kilometrelerce kalınlığında hangi malzemeden olursa olsun set çekilmesi başarıyı sağlar mı?
Elbette hayır!
Ama yapılacak iyi bir teknik ve taktikle başarıya ulaşılabilir. Bunun için de tek çare eğitim ve onun gereklerini yapmaktır. Yani onu savunmaktır.
“Savunmadığın toprak sürüp işlenmeye değmez. Sürüp işlemediğin toprak savunmaya değmez.” Dede Korkut.
Korkut Ata’nın yüzyıllar önce koymuş olduğu düsturları bu gün görmezden gelmek olası mı?
Yok saymak mümkün mü?
Sahiplendiğiniz şeyi iyi tanır, sever ve önemserseniz, o sizi amaçladığınız hedefe ulaştırır. Bunların başında eğitim gelmektedir ki, günümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz odur.
“Tanrı, Hürriyet’i ancak onu sevenlere, koruyanlara ve savunmaya hazır olanlara verir.” Daniel Webster.
Demokrasi de her dönemin savunucuları sayesinde yaşar.
“Vatan savunmasının en ucuz yolu, Milli Eğitim’dir.” Edmund Burke.
Eğitilememiş vatan evlâtları için savunulamayan şey yahut eğitim ve onun başarısından söz edilebilir mi?
“Yargıcın erdemi doğruyu görmek, savunmanın erdemi doğruyu söylemektir.” Sokrates.
Yargıç için en önemli şey yani savunmanın, yeterli bilgi donanımı olmadıkça, ne eylem ve icraatlarının, ne de bu sözlerin bir anlamı yoktur.