Türkiye Büyük Millet Meclisi bundan tam 98 yıl önce 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplandı.
Türk Anayasa tarihinin bu adı taşıyan ilk meclisi, Ulusal Egemenlik ilkesinin uygulanmasında en önemli bir yere sahipti.
Bu durumu anlayabilmek için 23 Nisan 1920 tarihine kadar geçen zamanda nelerin olduğunu toplum olarak bilmemiz gerekir.
Çünkü dünü bilmeden bugünleri anlayamayız.
Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkması, Ulusal Egemenliğe dayanan bağımsız bir Türk devleti kurma çabasının ilk adımı olmuştur.
Samsun’dan sonra Amasya’ya geçerek 22 Haziran 1919’da bu ilde düzenledikleri toplantıda, “Ulusun İstiklalini gene milletin kendisi kurtaracaktır” görüşü doğrultusunda bir karar almışlardı.
Tarihe “Amasya Tamimi” olarak geçen bu karar işgal altındaki Türk ulusunun içte ve dıştaki güçlere karşı vatanı kurtarmak için nasıl örgütlendiklerinin bir göstergesi olarak tarihteki yerini alacaktı.
Alınan bu kararı 23 Temmuz 1919’da Erzurum’da 4 Eylül 1919’da Sivas kongrelerinde alınan kararda izlemişti.
Erzurum ve Sivas’ta alınan kararlar doğrultusunda Atatürk’ün başkanlığında bir heyetin oluşturulması ve bu heyete TBMM’nin kuruluşuna kadar Ulusal Kurtuluş Hareketinin yöneticisi ve uygulayıcısı görevi verilmişti.
Bu hareketle devam ederken İstanbul’da bulunan ve çalışamaz bir duruma gelen son Osmanlı Meclis-i Mebusan çalışmalarına ara vermeden önce; Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar doğrultusunda 28 Ocak 1920’de bir karar almışlar ve bu karara da “Misak-i Milli (ulusal yemin)” adını vermişlerdi.
Yaklaşık bir buçuk ay sonra Osmanlı Meclisi işgal güçleri tarafından Mart 1920 ayı içerisinde kapatıldı. Ve Temmuz 1920’de TBMM Misak-i Milli andını içerek bütün dünyaya Türkiye’nin bütünlük ve bağımsızlık isteğini ilan etti.
Bu belge Anadolu’da başlamış olan Ulusal Kurtuluş hareketinin temeli olan ilkelerin Osmanlı Meclis-i Mebusan’ca da benimsenmesi önemliydi.
Bu arada Atatürk İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından 16 Mart 1920’de işgal edilmesinden 3 gün sonra 19 Mart 1920’de Anadolu’daki bütün komutanlıklara, valiliklere birer genelge göndererek olağan üstü yetkilere sahip bir meclisin Ankara’da toplanacağını istemişti.
Atatürk’ün önderliğinde Ulusal Egemenlik ilkesinin uygulayıcısı ve başlangıcı olan TBMM 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplandı.
Toplanan bu meclisin önemli bir özelliği toplumun çeşitli kesimlerinden gelenlerin ortak bir amaç uğruna bir araya gelmesiydi.
Bu ortak amaç, tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmasıydı.
İşte 98 yıl önce Atatürk’ün önderliğinde kurulan bu meclis Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında önemli bir yere sahipti.
İç ve dış güçlerce yok edilmeye çalışılan Türk Ulusu, Atatürk’ün önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşını kazanarak bu devleti kurdu.
Başta Atatürk olmak üzere bu mecliste görev yapanları rahmet ve minnetle anıyoruz.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ulusumuza kutlu olsun.

CEVAP VER

lütfen yorumunuzu yazınız
lütfen adınızı yazınız