Bundan 94 yıl önce 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara toplandı.
Türk Anayasa tarihinin bu adı taşıyan ilk meclisi, ulusal egemenlik ilkesinin uygulanmasında en önemli bir yere sahipti.
Bu durumu anlayabilmek için 23 Nisan 1920 tarihine kadarki geçen günlerde nelerin olduğunu bilmemiz gerekir.
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olan 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkması, ulusal egemenliğe dayanan bağımsız bir Türk Devleti kurma çabasının ilk adımı olmuştu.
Samsun’dan sonra Amasya’ya geçerek 22 Haziran 1919’da Amasya’da düzenledikleri toplantıda, “Ulusun İstiklalini gene Milletin kendisi kurtaracaktır” şeklinde bir karar almışlardı.
Bunu, 23 Temmuz 1919’da Erzurum, 4 Eylül 1919’da Sivas’ta düzenledikleri kongrelerde aldıkları kararlar izlemişti.
Erzurum ve Sivas’ta aldıkları kararlar doğrultusunda Atatürk’ün başkanlığında bir heyet oluşturulmuş ve bu heyete, TBMM’sinin kuruluşuna kadar ulusal kurtuluş hareketinin yöneticisi ve uygulayıcısı görevi verilmişti.
Bu hareketler devam ederken, İstanbul’da bulunan ve çalışamaz bir duruma gelmiş olan son Osmanlı Meclis-i Mebusan çalışmalarına ara vermeden önce, Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar doğrultusunda 28 Ocak 1920’de bir karar almışlar ve aldıkları bu karara da Misak-ı Milli (Ulusal Yemin) adını vermişlerdi.
Bu belgenin önemi, ulusçuluk ilkesini esas alarak Türk toplumunun ulusal varlığını kutsal ve parçalanmaz olduğunu ve her ulusa uygulanması gereken özgür ve bağımsız yaşamın ulusumuza da uygulanması gerektiğini dünyaya ilan etmişlerdi.
Bu belge Anadolu’da başlamış olan ulusal kurtuluş hareketinin temeli olan ilkelerin Meclis-i Mebusan tarafından da benimsenmesi yönünden önemliydi.
Bu arada Atatürk, İstanbul’un 16 Mart 1920 tarihinde İtilaf Devletlerince işgal edilmesinden üç gün sonra 19 Mart 1920 tarihinde Anadolu’daki bütün komutanlıklara ve valiliklere bir genelge göndererek olağanüstü yetkilere sahip bir Meclisin Ankara’da toplanmasını istemişti.
İşte Atatürk’ün önderliğinde ulusal egemenlik ilkesinin uygulayıcısı ve başlangıcı olan TBMM’si 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplandı.
Toplanan bu meclisin önemli bir özelliği toplumun değişik kesimlerinden gelen kişilerin ortak bir amaç uğruna bir araya getirilmesiydi.
Bu ortak amaç, tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasıydı.
İşte 95 yıl önce Atatürk’ün öncülüğünde kurulan bu meclis, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında çok önemli bir yere sahipti.
Emperyalist güçlerce yok edilmeye çalışılan Türk Ulusu, Atatürk’ün önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşı`nı kazanarak Turkiye Cumhuriyeti Devletini kurdu.
Başta Atatürk olmak üzere bu mecliste görev yapan kişileri rahmet ve minnet ile anıyoruz.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ulusumuza kutlu olsun.