Anımsanacağı üzere son üç haftadır bu gazetede yayınlanan makalelerimde gerek Mahmutlar’da gerek Kestel’de gerekse Kargıcak Belediyelerince uygulanan ya da uygulanmaya çalışılan imar planlarında gördüğümüz ya da göreceğimiz aksaklıkların giderilmesi konusunda bazı önerileri dile getirmiştim.
Bu önerilerimin başında bir kentin kurulması ya da yeni bir yerleşim yeri olarak imara açılması için düzenlenecek imar planlarının şehircilik konusunda ayrı bir öğrenim ve eğitim görmüş ve konusunda uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılması yerinde olur demiştim.
Ancak bu işler bildiğimiz kadarıyla gerçekleşmedi.
Örnek olarak Mahmutlar’ı gösterebiliriz.
Özellikle son yıllarda bu kentimize “heyula” gibi çöken ve “rant azmanları” dediğimiz bu binalar üzerinde biraz durmak istiyorum.
Hangi gerekçeler dikkat alındı da beş katlı binaların hemen yanına on iki katlı rezidansların yapımına izin verildi?
Düzenlenen bu imar planlarında yine hangi gerekçeler dikkate alındı da Mahmutlar’ın sahil kesimine kent estetiğinden tamamen uzak, çirkin ve çarpık bir şekilde oluşan otellerin, sitelerin ve rezidansların yapımına izin verildi?
Bu imar planları yapılırken yerel yöneticiler insan unsurunu ve kamu yararını hiç dikkate aldılar mı?
Şimdi yerel yöneticilere sorabiliriz.
Mahmutlar’da yaşayan halk acaba bu kentleşme modeli üzerinde ne düşünüyor?
Başka bir deyişle kentin merkezine “heyula” gibi çöken ve “ucube” bir görüntü veren ve “rant azmanları” olarak nitelendirilen otellerin ve rezidansların bu görüntüsünden acaba Mahmutlar halkı memnun kaldılar mı?
Hiç tahmin etmiyoruz.
Burada memnun kalan bir sektör varsa o da inşaat sektörüdür.
Onları insan odaklı ve kamu yararı gibi kavramlar hiç mi hiç ilgilendirmez.
Onlar için “rantiyenin şantiyesi” kavramı her zaman ön plandadır.
Biz burada kentleşme konusunda Mahmutlar örneğini verdik.
Aynı koşullar bu şekilde devam ettiği takdirde çarpık ve kent estetiğinden yoksul olan bu kent modeline önce Kestel, daha sonra Kargıcak Belediyeleri de eklenebilir.
Burada önemli olan Kestel ve Kargıcak Belediyeleri’nin yaptıkları ya da yapacakları imar planlarının; “Planlama tekniğine, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına” uygun bir şekilde hazırlanarak uygulanması yerinde olur görüşündeyiz.
Unutmayalım, çarpık ve kent estetiğinden uzak bir şekilde düzenlenen bir kent modeli; gelecek nesiller üzerinde olumsuz etkiler bırakabilir.
Esasında bizler şehirleşmenin ne ifade ettiğini henüz bilmediğimiz gibi bu konuda öneriler getiren şehircilik konusunda uzmanlaşmış kişilerin görüşlerini de hiç dikkate almıyoruz.