Mahmutlarlı MamutMahmutlarlı MamutElleelem bu günleerde okul çocuglarının analarını bi telaşe sarmış gediyor. Bu hafda yurt genelinde Yelli Malını teşvik edme ve özendirme adına kudlanan Yelli Malı Hafdasıımış ondanmış meersem. Çocuglar analarına biseel keg, pasda, böreg, daldı mudlu yapdırıllarmış.
Elleelem ben de sizi ııcıg çocuglug anılarınıza götüreen dedim. Bizim zamanımızda ööle çikilotalı pasdalar, pudingler, kremşantiler falan peg bulunmazdı. Evel ööle aburcubur şeylerle Yelli Malı hafdası kutlamag peg mantıglı deel. Şindiiki çocuglar ııcıg muraylı olduundan ööle patlak darıla falan geçişdirmeyollar Yelli Malı hafdasını.
Biz çocuukan Yelli Malında neler yapardık bi hatırlayalım. Sıraları duvalların kenarına dizerdig. Sınıfın ortası boş galırdı. Teyip getirirdi ööredmen. Şarkı dinler oynardıg. Evden genellikle Patlag darı getirilirdi. Fısdıg gavurması, fortakal, mandeli, alma, ayva, bosdan, havuç mavuç baccada ne böyürse onu götürürdüg. Herkes bi taane meyve seçerdi onun haggında şiir okurdu.
Şindi maşalarh memleketimizde yetişmeyen meyve sebze yog yurd dışından peg almaya da geeg yog. Ammavelaakin engi meyvede sebzede olduu gibi ııcıg da tegnolojide Yelli Malına önem verseg taa eyi olcag. Herşeyi dışardan alıpdururuz. Yelli üretim olsa da yabancı marka oldumuudu taa fazla alasıgeliyor milletin. Engi huyumuzu deeşdirmemiz gereg gaari. Hem Dolar-Yüro bu gadar yügselmişken üsemee ele para gazandırmaya gereg yog.
Yazan: Yunus Pişkin