Akıllı ve kurnaz kişiler sos-yal yaşamda sık sık karşımıza çıkar.

Bazen bu kişilere “çok akıllı” ya da “çok kurnaz” deriz.

Peki akıllı insan dendiği zaman ne anlarız?

Akıllı insan; doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırt edebilme melekesine, kabiliyetine sahip insan akla gelir.

Daha doğrusu doğru düşünebilen sağduyu sahibi olan anlayışlı kişilere de akıllı insan deriz.

Kurnaz insana gelince; bu kişiler, kolay kanmayan, başkalarını kandırmasını ve işini yürütmesini bilen açıkgöz, becerikli amacına ulaşmasını beceren kişilerdir.

Akıllı ve kurnaz kişileri sosyal yaşamda bazen karıştırırız.

Adamın biri; “Ali’nin külahını Veli’ye, Veli’nin külahını Ali’ye giydirerek” köşeyi dönmüş diyelim.

O zaman o kişiyi tanıyanlar “adama bak ne akıllıymış” deriz.

Esasında o kişi akıllı değil kurnazdır.

Çünkü kendi çıkarını düşünerek bu duruma gelmiştir.

Kurnaz insan bukalemun gibidir. Anında renk değiştirerek amacına ulaşmaya çalışır.

Kurnaz kişiler çok konuşur, az düşünür.

Kurnaz insan yeri geldiği zaman çok efendi pozlarına bürünerek sinsi bir şekilde bulunduğu ortama kendini kabul ettirmeye çalışır. Ve bunda da başarılı olur.

Verilen örnekleri çoğaltabiliriz.

Çıkın sokağa bu tipte olan çok sayıda insanlarla karşılaşabiliriz.

Bir toplumda kurnaz insan sayısı sürekli artarsa o toplumdaki güvenilir kişi sayısı gittikçe azalır.

Kurnaz insan sayısının artması o toplumda yaşanan olumsuzlukların artmasına bağlıdır.

Örneğin;

İşsizlik ve gelir dağılımında yaşanan adaletsizliğin hızlı artması buna bağlı olarak eğitim ve ekonomide düzenin bozulması kurnaz insan sayısının artmasına neden olur.

Bu sayı çoğaldıkça toplumda çöküntüler ortaya çıkar.

Bu konuyu Mahmutlar Post’ta birkaç kez dile getirmiştim.

Ancak görüldüğü kadarıyla kurnaz insan sayısının gün geçtik-çe arttığını söyleyebiliriz.

Bu durumun giderek artması da o toplumda parazit olarak geçinen kişilerin yaşamak için her türlü riyakarlığa ya da düzenbazlığa başvurmalarına neden olmaktadır.

Unutmayalım;

Bir toplumda faiz ve rant koşulları o topluma egemen olursa, başka ifade ile o toplum üretme-den tüketmeye yönelirse daha çok kurnaz insanlar ortaya çıkar.