Tarihimize “Türk Ulusunu maddi ve manevi ölümlerden kurtaran adam” olarak geçen bu büyük insanı yine 10 Kasım’da vefatının 81. Yılında saygıyla anacağız.

  1. yüzyılın dahi devlet adamlarından biri olan Atatürk hakkındaki bazı yabancıların görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

Bizde, O’nun huzurunda saygıyla eğiliriz.

– Çevresinde, maneviyatı bozulmuş kimseler ya İngiltere’nin himayesini, yahut Amerika mandasını istemeyi düşünüyordu.

Mustafa Kemal onlara;

– “Hayır” dedi. Verilecek tek bir karar vardır ki o da milli hakimiyet esasına dayanan kayıtsız ve şartsız istiklal sahibi yeni bir Türk devleti kurmaktır.

“Ya İstiklal ya ölüm!”

“Ne asil bir vatanseverlik!”

Eski Fransız Başbakanı

Edouard Herriot

– Bir gün İngiltere elçisi Ankara pazarında sebze satan köylülere tercüman aracılığıyla

– “Mustafa Kemal’e neden bu kadar bağımlısınız, sözünden çıkmıyorsunuz?” diye sordu.

Genç bir çiftçi duraksamadan;

– “Çünkü O, bizi bizden iyi tanır ve bize gerekli olanı hepimizden iyi anlıyor” dedi.

Fransız yazarı

Benoisd Mechin

– O, hiçbir zaman kendisini düşünmedi. Bütün varlığını memleketine ve ileri insanlık idealine vakfetti. Hiçbir zaman hayal peşinden koşmadı.

Onun içindir ki, ölümünün üzerinden 22 yıl geçmiş olma-sına rağmen bugünde dünkü gibi canlıdır. Ve ulusuna yol göstermektedir.

Lord Kinross

– İngiliz ulusu Atatürk’ün devlet adamı niteliklerini ve ortaklaşa bağlı bulunduğumuz batı idealleri ile iki ülkemiz arasındaki dostluğun kuvvetlenmesi yönünde yaptıklarını hayranlık ve minnettarlıkla daima anacaktır.

İngiltere Kraliçesi

  1. Elizabeth

– Büyük, küçük öğrenciler, askerler, iş adamları, subaylar gördüm ki ağlıyorlar. Ve yıkılmamak için insan üstü bir çaba harcıyorlardı.

Belki bütün savaşlarda O’nunla beraber bulunmuş bir Albay gördüm ki, başını ellerine arasına almış, bir çocuk gibi hıçkırıyordu.

Atatürk’ün arkasından yeryüzünün hiçbir insanına nasip olmayacak ölçüde göz yaşı döküldü.

Fransız yazarı

Emile Bouery