Kamuoyunda isminin geçmesi ve farklı söylentilere sebep vermemek adına, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bir basın bildirisi yayımlayan Bağışlar Mühendislik ve İnşaat firmasının sahibi İnş. Müh. Yılmaz BAĞIŞLAR konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mahmutlar Belediye Başkanlığı tarafından 08.03.2010 tarihinde yapılan  ‘’ D-400 Karayolu Altyapı, Yol, Kaldırım ve Refüj Düzenlemesi Yapım İşi ‘’ ihalesinin Bağışlar Mühendislik ve İnşaat firmasının itiraz dilekçesi ile, Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 26.04.2010 tarihli kararı ile iptal edildiğini belirten Bağışlar ‘’ Hiç kimse kamu yararını siyasi malzeme haline getirmesin, şahsımı ve firmamı siyasi oyunlara alet etmeye çalışmasın ‘’ dedi ve ekledi ‘’Söz konusu ihale ilgili gelinen süreçte ilgili birimlere itiraz firmam adına şahsım tarafın yapılmış olup kurul tarafından yapılan değerlendirmede başvurumuz üzerine ihalenin iptal edildiği tarafımıza bildirilmiştir. Şahsımın hiçbir kişi yada kuruma karşı şahsi bir problemi olmayıp olay sadece tarafımıza ve firmamıza karşı yapılan bir yanlışın düzeltilmesi mücadelesinden ibarettir. Bu anlamda Mahmutlar halkının bilgilendirilmesi amaçlı olarak bu açıklamaları yapma zarureti hissetmiş bulunmaktayım,  dedi.

Bağışlar, “Mahmutlar Belediye Başkanlığı tarafından 08.03.2010 tarihinde ihale edilen ve kamuoyunda Sahil Yolu ihalesi olarak bilinen ‘’ D-400 Karayolu Altyapı, Yol, Kaldırım ve Refüj Düzenlemesi Yapım İşi ‘’ ihalesine firmamız girmek için şartname almak istemiş ve çeşitli nedenlerle şartname alamamamız neticesinde başvurumuzu ihaleden 3 gün önce yazılı olarak bildirerek ihaleye girmek istediğimiz Mahmutlar Belediyesi’ ne belirtilmiştir.

Mahmutlar Belediye’si tarafından firmamıza cevaben gönderilen yazıda talebimizin değerlendirmeye alınmadığı belirtilmiştir. Bu yazıya istinaden firmamız Mahmutlar Belediyesi’ne itiraz dilekçesini sunmuş olup yapılan ihalenin firmalar arası rekabetin korunması anlamında geçersiz olduğunu, ayrıca seçilen ihale yönteminin Kamu İhale Kanununa aykırı olduğunu ve ivedi olarak iptal edilmesi gerektiğini yazılı olarak bildirmiş olmasına rağmen günü kurtarma amaçlı verilen cevabi yazıda ihalede iptal edilecek bir yanlış uygula yapılmadığı belirtilmiştir. Bunun neticesinde firmamız ihalelerin şeffaf bir şekilde yapılması ve firmalar arası rekabetin korunması amaçlı kurulan ve bir devlet kurumu olan Kamu İhale Kurumuna itiraz dilekçesini ve gerekçeli evraklarını sunmuş olup Kamu ihale Kurulu tarafından 26.04.2010 tarihli alınan oy çokluğu kararı ile ihalenin iptal edildiği bildirilmiştir. Bahsedilen kurul kararının ihaleyi iptal etme nedenleri şu şekildedir” diyerek devam etti.

“İhale öncesi firmamızın ihaleye girmesinin engellenmek istemesi neticesinde şartname verilmemesi ve talep dilekçemizin değerlendirmeye alınmaması, idareye sunulan ilgili şikâyet dilekçemize verilen cevapta, belirttiğimiz hususlarla ilgili herhangi bir karar alınmaması veya inceleme gereği duyulmaması neticesinde Kanunun 54. maddesine uyulmaması,  Ayrıca kanunun 17 inci maddesinin a) ve b) bendine uyulmaması, Dolayısıyla firmalar arası rekabet ve şeffaflığın sağlanamaması,

Bu işin öncelikli olarak Kanun da açıkça belirtilen açık ihale ve belirli istekliler arasında ihale türünün denenmeden direkt olarak pazarlık usule göre ihale edilmesi, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde sayılan temel ilkelere aykırı olması, ihalenin Kamu İhale Kanununda belirtilen  21 a) maddesine de uygun olmaması,

İşin yapımının acil olması ve öngörülemeyen ani kazalar veya ölümler gibi kanunda açıkça belirtilen objektif bir duruma, idarenin tek taraflı olarak hiçbir kurum veya kuruluştan yeterli derecede rapor almadan karar vermesi, Dolayısıyla 21 b) maddesine bu yönüyle de uymaması,

Bu iş için aynı ihale türü (  21. madde (b) bendi, ) daha önce uygulanmışken tekrar aynı ihale türünde ısrar edilmesi ile işin öngörülemeyen ani kaza ve ölümler ile aciliyeti öne sürülmesi arasındaki tezatlıklar, Şöyle ki herkes duygularına göre kararlar verebilseydi bu ülke de kanunların hiçbir anlamı olmazdı. Bizde istemeyiz tabi ki hiçbir yerde ölümlü kazalar olsun ama ihale edilen yolda kazalar olmasın diyerek hiç kimsenin kanunları şahsi yorumlama lüksü yoktur.

Ayrıca işin süresinin ilan süresinden daha fazla olması sebebiyle Kanuna ihale yöntemi sebebiyle ters düşmesi,

Ayrıca idare ile aday veya istekliler arasında herhangi bir başvuru tarihi ile ilgili tezatlık yokken ve başvuru tarihinden sonra düzeltilebilir eksik evraklar istenilmemişken, firmamıza gönderilen ilgi (d) sayılı idare yazısında Kanunun 54. maddesi ve uygulama yönetmeliğinin 7. maddesinin 6 no’lu bendi öne sürülerek ihalenin iptal edilemeyeceğinin, kanunun 54. maddesine uygun olmaksızın bildirilmesi,

Söz konusu ihalenin her yönüyle hatalı olmasına rağmen idarenin firmamız taleplerini yerinde bulmama konusunda ısrar etmesi,

 Yapımı çok acil ve öngörülemeyen kazalar ile ölümler yaşanıyor denilerek alınan karar doğrultusunda Kanunun 21. (b) maddesi gereğince ihaleye çıkılan bir işin ağırlıklı olarak kaldırım ve peyzaj işleri olduğunun dikkate alınmaması ve söz konusu yolda karayollarının hali hazırda çalışma yapmaya başladığının göz ardı edilmesi, dolayısıyla herhangi bir aciliyet söz konusu ise yolun daha önce açık ihale ile ilana çıkarılmaması neticesinde kanunun 5. maddesi temel ilkeler kuralına ters düşmesi,

İdareler şartname dosyası almak isteyen her istekliye dosya vermek zorundadır. Bunun başka türlü bir izahı olamaz. Kamu ihale kurumu ve kurulu yönetmelikleri idarelerin kafasına göre yorumlamalarını engellemek ve firmalar arası rekabet ortamını sağlamak amaçlı kurulmuştur. Dolayısıyla hepimizin vergileri ile ayakta kalan devletimizin ödeneklerini harcarken bu kadar umarsızca davranmak hiçbir sorumsuz idarenin harcı değildir. İdare den verilen cevabi yazılar tamamen günü kurtarmak için hazırlanmış olup iddia etmiş olduğumuz hususlarla ilgili hiçbir açıklayıcı bilgi yoktur. Kamu İhale Kurumunun asli görevi idareleri yönetmelik çerçevesinde korumak olduğu kadar, devletin ekonomisine önemli katkılar yapan biz firmaları da korumaktır. Öyle ki bu ihalede ne firmalar arası rekabet ten ne şeffaflıktan ne da sosyal kurum ve kuruluşlardan bahsedilememektedir.

Geçen bu süreçte bütün itiraz başvurularının şahıs olarak bizzat kendisinin hazırladığını ve bizzat kendisinin yaptığına da değinen Bağışlar ‘’ Hiçbir şahısa veya kuruma ihanetim söz konusu değildir, kimlerin Mahmutlar’a ihanet ettiğini zaman gösterecektir. Ben sadece şahsıma ve firmama yapılan yanlışın mücadelesini verdim. Kanunlar çerçevesinde hakkımı ve Mahmutlar’ın çıkarını savundum ‘’ dedi. Şahsım olarak siyaset ve siyasi parti temsilcileri ile hiçbir ilişkim ya da bağım olmayıp, sadece onurlu bir ticari hayat sürdürmeye çalıştığımın bilinmesini isterim. Daha farklı konulara girerek sahil yolu üzerinden yapılan ucuz siyasete alet olmak istemiyorum. Zaten kimlerin ne yaptığını Mahmutlar kamuoyunun birçoğu çok iyi bilmektedir. Fakat bundan sonraki süreçte şahsıma yönelik yapılacak herhangi bir haksız söylem olması neticesinde yasal yollara başvuracağımın bilinmesini isterim. ‘’ İş bilenin, kılıç kuşanandır ‘’ diyen Bağışlar İleriki dönemlerde Mahmutlar Belediyesi’ nin iş ve işlemlerinde daha dikkatli ve titiz olmasını temenni ediyorum, dedi.
Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla saygılarımı sunarım.

Önceki İçerikEsnaflar, “Çilekeş sözünü tut”
Sonraki İçerikÇakır'ın yıldızı parlamaya devam ediyor