mahmıtBilader bazar günü sabalaa bereyi üyüüb durudum, soona böörümde beşey hisseddim, heralda biri üryaamda buçak sokuyoru sandım. Meerisem anam garı beni üyendiriceen deyi dürtüklerimiş, bildiin böörümü deliceg bilader bi üyendim “gaksana mandaaibi öölene gaadar üyünürmü ” dedi, noldu ana, taa gargalar gaavaltısını edmeden neci üyendirdin beni ? Dedim, “gag ben böön evi temizleceen, ayaamın altında gezme” dedi, bilader evden gedmesen bi seel laf eder adamı evde olduuna pişman eder bende heç ses edmeden suradıma iki su çaldım pantulu geydim evden gaçdım gömlee bile evin öönde geydim, neregedeen deyi garatavug gibi düşünürke, motura bindim, hööle orta yoldan aarı maamıtları gezeen, bi abbabın yaana oturuun hazaar dedim, aar aar gederke posdaanenin adyakasında motur isdop eddi marşa basarın basarın çalışmaz evel marşa basıcaaz deyi pantulda yaa oldu geddi, bilader havada gan ısıcag yolda durulcag gibi deel fılç gibi telledim moturu kakıcag hal galmadı evel, bende moturu torda godum yokarı dooru gedeen bi tamirci bulaan dedim, bizim Hüseen Anılgan var pisiklet taamir ediyoru emme moturdan da eyi anlar. Esgi fen işlerinin üssakasında düggeni var ora vardım bagdım Hüseen abi düggende oturur beni görünsıra ayaa gagdı “Ne bu hal ? “Fılç gibi tellemişin, paçaları gabgara yaa edmişsin” dedi, sorma başıma geleni Hüseen abi evde anam garının işi varımış beni sokaa addı bende hööle maamıdları bi gezeen deyi çıgdııdım, motur posdaanenin orda bozulaaldı. Nolduunu bildiim yog hazır çalışdırıcaan deyi pantulu da yaa eddig, hu motura bakıver de ben evi bi bulaan dedim, gel bi soluglan sovug soda moda içelim motur işi goley dedi neyise oturdug hayla gonuşdug bilaader engi Hüseen abi gece mece moturunuz arabanız bozulaalsa habar edin işinizi görüverir nerde olusanız olun tora gelir uzag yakın demez neyise lafı uzadmaalım Hüseen abi, yörü gedelimde hu motura bakıver dedim gapıyı çegdi, onun motura biniverdig indig posdaanin ööne Hüseen abi bereyi bag endee motura gene bize maseerif çıkarıcag heralda dedim, birki gurcadı moturu, ııcıg soona herif gülüverdi, bilaader benimi eelenin sen ? “Engi moturun beşeyi yog benzini bitmişa” dedi. Gusura bagma Hüseen abi akıl mı galdı bende dedim. Borcum kaç guruş dedim, ne parası deeverdi, Hüseen abi savolsun ollara geliverdi. Para mara da almadı, düggene vardı geddi, bende ordaa çöbden beşlig bi bidon buldum petrola geddim bizim yorgancı Memed de ordaamış ona bi benzin gaddırdım on milyonlug. Gene moturun yanına geldim motur benzini yedi can geldi motura, gaari çalışdırdım moturu dooru eve geddim anam garı beni gapıda görünsıra “engi üsdünü başını nerde batırdında geldin ay alandaalasıcanın enii evi yeni süpürdüm giremesin bööle” dedi bilader ööle dediinde depem hıllı addı sinirin zarızorundan gendimi baccadan aarı çardaa zor addım torda üyümüşün evel bi üyendim aaşam olmuş evden el ayag kesilmiş, geddim üsdümü başımı deeşdirdim bereyi çimdim. Bilader gene bizim gasdedee kaat biddi lafı uzadmaalım benden söölemesi gezmeyeederke moturun benzinine eyi bakın irezillig çegmen benim gibi. hadi galın saalıcaala.