Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Görevi ihmal’ suçlamasıyla Mahmutlar Belediye Başkanı Ali Çelik hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, Alanya ve Mahmutlar Basının gündeme taşıdığı Mahmutlar Belediyesi Denetim Raporu’nda yolsuzluk olduğu iddiasıyla adli soruşturma başlatılmasına karar vermişti. Başsavcılık, raporu hazırlayan CHP’li Mustafa Şimşek, Murat Can, İbrahim Sayar ile MHP’li Mehmet Çatal ve AKP’li Abdullah Pişkin’in ifadelerine başvurmuştu. CHP’li Şimşek’in dışındaki 4 üye, adliyede verdikleri ifadede raporda usulsüzlük olduğunu iddia etmişlerdi.
MÜFETTİŞLER İNCELEME BAŞLATTI
Komisyon üyelerinin, “Belediyede yapılan mal ve hizmet alımlarında açık ihale yerine alımların parça parça daha küçük tutarları içerecek şekilde doğrudan temin suretiyle temin edildiği, alımlarda fiyatların yüksek bulunduğu, belediyede akaryakıt giderlerinin yüksek bulunduğu ve bu gibi konular belirtilerek, yasal mevzuata uyulmadığı, belediyenin zarara uğratıldığı” yönündeki iddiaları üzerine Alanya Kaymakamlığı, ön inceleme yapılması için Antalya Valiliği’nden müfettiş talep etmişti. Müfettişi, “Mahmutlar Belediyesi’nin açık ihale yerine doğrudan temin usulü seçilerek gerek kamu zararının oluşmasına, gerekse haksız kazanç elde edilmesine yol açtığı” gerekçesiyle 31 Mart 2011 tarihinde Başkan Çelik hakkında soruşturma izni verdi. Kaymakamlığın soruşturma iznine ilişkin Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz eden Belediye Avukatı Ömür Tekavut’un itirazının reddine karar verildi.
Üçlü rapor hazırlanması talebi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Ocak 2012 tarihinde hazırlanan raporda şu ifadelere yer verdi.
KAMU İHALE KURULUNUN UYGUN GÖRÜŞÜ YOK
“4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62-ı maddesinde bu kanunun 21 ve 22 maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamalarını yıllık toplamının idarelerin bu amaçla konulacak ödeneklerin yüzde 10’unu Kamu İhale Kurulu’nun uygun görüşü olmadıkça aşamaz şeklinde düzenleme bulunmaktadır. 2010 yılı için saptanan doğrudan temin limitinin 11.674 TL olduğunun dikkate alındığında bu yolla mal ve hizmet alımlarının limiti aşmadığı ancak 2010 yılı bütçesinin yüzde 10’unun 1.766.000 TL olduğu halde aşılarak 4.162.632,98 TL doğrudan temin yolu ile alım yapılması ve bu hususta yasa hükmüne göre Kamu İhale Kurulu’ndan uygun görüş alınmamış olmasında belediyenin ihmali bulunmaktadır. Açık ihale yolu ile yapılan alımlarda herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmamıştır. Pazarlık usulü ile akaryakıt alımlarında mevzuata aykırılık olmamıştır.”
2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Başsavcılık, “Mahmutlar Belediyesi’nin 2010 yılı bütçesinin yüzde 10’unun 1.766.000 TL olduğu halde bu oranın aşılarak, Kamu İhale Kurulu’ndan uygun görüş alınmadan toplam 4.162.632,98 TL” doğrudan temin yolu ile alım yaptırmak suretiyle Çelik hakkında “Görevi ihmal” suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasına karar verdi. Başsavcılık, Çelik hakkında hazırlanan iddianameyi de Alanya Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 257 maddesinin 2. bendi şöyle:
Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
MAHMUTLAR POST GAZETESİ ŞOK RAPORU ŞÖYLE DUYURMUŞTU
Mahmutlar Post Gazetesi sahibi Mesut İlhan’ın aylar öncesi köşesinde defalarca dile getirdiği, “Soyulduk ey halkım” adlı köşe yazısı Belediye Hesapları denetleme komisyonları tarafından doğrulandı. Komisyon üyelerinin raporları gündeme bomba gibi düştü. Doğrudan temin ve akaryakıttaki artış ve dönen  dolapları ortaya serdi. Denetleme Kurulu’nun raporlarından çarpıcı maddeler açıklıyoruz.
Mahmutlar Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri İbrahim Sayar, Murat Can, Mustafa Şimşek ile MHP’li Mehmet Çatal ve AKP’li Abdullah Pişkin’den oluşan Denetim Komisyonu, CHP’li Belediye Başkanı Ali Çelik hakkında inceleme yaparak yolsuzlukları rapor haline getirdiler.Mustafa Şimşek dışındaki 4 komisyon üyesinin imzasının bulunduğu denetim raporunda, belediyedeki bazı alımlarda “yolsuzluk” ve “usulsüzlük” yapıldığı, “şahıslara menfaat ve çıkar sağlandığı”, “ihalelere fesat karıştırıldığı” ve “kamunun zarara uğratıldığı” suçlamaları yer aldı.Raporda, mal ve hizmet alımının piyasanın çok üstünde olduğunu, hizmet ve mal alımı için teklif veren bazı firmaların yöneticilerinin aynı firmanın ortağı olduğu öne sürüldü.
– İŞTE O MADDELER
1- KAMU İHALE KANUNU’NA AYKIRI
Bir şirkete ait Ocak ayı faturaları ihaleye çıkmama ile ihale sınırının altında 3 ayrı fatura tanzim edilerek doğrudan temin ile mal ve hizmet alımı yapılmıştır. İhale usülü ile işe alınması gereken bu mal ve hizmetlerin doğrudan temin ile bu şekilde alınması kanaatimizce Kamu İhale Kanunu’na aykırıdır. Belediyemizde zarara uğratıymıştır. Söz konusu şirket, 22 Ocak 2010 tarihinde ünvan değişikliği ve hisse devri yapılarak başka bir şirket adı altında kurulmuştur.
2- FİRMALAR ZENGİNLEŞTİRİLDİ
2010 yılında bir şirkete ait ve birbirini tekrar eden ve aynı kaleme ait birden çok fatura kesilerek ihale sınırı ihlal edilmiştir. Boru alımları çörez dolgusu malzemesi nakli ve boru işcilik tutarları 346 bin TL’yi aşması ihale yapılma zorunluluğunu getirmektedir. İhale yapılmadan doğrudan temin yolu ile yapılan bu alım hem ilgili şirkette haksız zenginleşme hem de belediyemizde zarara uğrattığı kanaatindeyiz. Bunun yanında kesilmiş olan faturalarda fiyatlandırılmış olan mallar piyasalar raicin çok üzerinde olduğu göze çarpmaktadır.
3- FATURALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Bir firma tarafından kesilmiş olan faturaların tamamı 233.000 TL tutarında olup, işin tamamı nakliye işi üzerindedir. Aynı kalem hizmeti karşılayan bu iş ihale yolu ile yapılması gerekirken ihale sınırının altında birden çok fatura kesilerek doğrudan temin yolu ile alınmıştır. Firmanın kesmiş olduğu faturalar sadece 2010 yılının son 6 ayı dönemini kapsamakta olup toplamda 2300 kamyon mal taşındığı iddia etmektedir. Belediyemizin işlem hacmi, kendi araç filosu diğer firmalarla yapılan işlemler ve firmanın bünyesindeki araç sayısının gözönüne alındığında ve bu yanında faturalarda yapıldığı iddia edilen işler değerlendirildiğinde faturaların gerçeği yansıtmadığı kanaatine varılmıştır.
4- İHALE YERİNE 3 FARKLI FATURA
17.03.2010 tarihinde satın almada alt yapıda kullandığımız malzemelerin vasıfları yüksek gösterilere fatura yansıtılmıştır. 2010 yılı içersinde 1114, 135, 1356, 3937 yevmiye numaralı faturaların aynı cins aydınlatma direği faturaları olduğu ve ihale yapılması gerektiği tespit edildiği, doğrudan temin yöntemi ile sınırın altında birden çok fatura kesilerek alım yapıldığı tespit edilmiştir. D-400 Karayolu üzerinde peyzaj çalışmaları ile aynı amaca yönelik 2391, 2392, 2624, 2626, 2627, 2915, 2938 yevmiye numaraları ile numalandırılmış olan faturalar peş peşe kesilerek 68.697 TL tutarındaki iş ihale yapılması gerekirken birden fazla fatura kesilerek doğrudan temin usülü ile işin yapılmış olduğu görülmektedir. Mahmutlar 50. Yıl Ahmet Keşoğlu İlköğretim Okulu bahçesinde 33500,70 TL iş doğrudan temin usülü ile yapılmış 3169, 3170, 3260 yevmiye numaraları ile 3 farklı fatura kesilerek ihale yapmaktan kaçınılmış doğrudan temin yapılmıştır.
5- ELEKTRİK İŞLERİNİ PERSONEL YAPTI
Belediyemiz bünyesinde yeterli sayıda teknik eleman bulunmasına ve gerekli bütün malzemeler ihale yolu ile temin edilmesine karşın adı geçen firmaya ihtiyaç olmadığı halde bir çok iş yapılmış, miktar ve vasfı gereği ihale ile yapılması gereken işler ihale sınırının altında faturalar kesilerek doğrudan temin usülü ile işler yapılmıştır. Faturalar incelendiğinde bütün faturaların hemen hemen aynı iş için kesildiği ve teklif veren yan firmaların hep aynı firmalar olduğu göze çarpmaktadır. Piyasa ve saha çalışması yapıldığında hem faturalandırılmış olan malların piyasa raicinin çok üzerinde olduğu hem de alındığı iddia edilen malların çoğunun gerçekte alınmadığı ve işlerin çoğunun belediyemize ait elektrik teknisyenleri tarafından yapıldığı tespit edilmiştir.
6- ALIMLAR DANIŞIKLI DÖVÜŞ USÜLÜ
Karagöz Çocuk Parkı bakım ve kauçuk kaplama işlerinde toplam rakam ihale sınırının çok üstünde olmasına karşın aynı işin yapılması amacı ile birden çok fatura kesilerek ihaleden kaçınılmış doğrudan temin usülü ile satın alınmıştır. Faturalar incelendiğinde piyasa raicinin çok üzerinde olduğu dikkat çekmektedir. Bunun yanında dosyada vekaletnamesi bulunan firmanın doğrudan temin usülü mal alınmasında yan teklifleri veren başka bir firmanın da ortağı olması düşündürücü işlerin danışıklı dövüş usülüyle görüldüğü kanaatini uyandırmıştır.
7- FATURALARDAKİ RAKAMLAR ABARTILI
Bir firma tarafından yapılmış olan işler vinil baskı, kauçuk kaplama ve döküm bank temini olarak 3 başlık altında sınıflandırılabilir. Her 3 başlıkta anılan işlerde ihale sınırın çok üstünde olup birden çok fatura kesilerek ihale yapmaktan kaçınılmış doğrudan temin usülü ile satın alınarak yapılmıştır. Faturalar incelendiğinde yapılan ve işlerin gerçeği yansıtmayacak şekilde abartıldığı görülmektedir.
8- FATURADA 130 SAHADA 50 ÇÖP KOVASI
Bir şirketin faturaları incelenmiş olup alındığı iddia edilen çöp kovalarının toplam bedeli ihale sınırının üstünde almasına karşın birden çok faturaya dağıtılarak doğrudan temin yöntemi ile alınmıştır. Adı geçen faturaları 130 adet çöp kovası yapıldığına dair bir hak iddia edilse de saha araştırması yapıldığında 2010 yılı içersinde adı geçen firmadan temin edilen çöp kovası sayısının 50 civarında olduğu iddia edilmektedir.
9- 4.500 TL’LİK İŞE 9 BİN TL ÖDEME
Mobilya şirketi tarafından yapılmış olan işlerin piyasa rayiç bedelin çok üstünde olduğu ve temin kalemlerinin çok farklı olduğu gözlenmiştir. Örneğin aynı firmada hem klima temini hem PVC kapı pencere imalatı, duvar inşaatı, alçı sıva yapımı, boya işleri ve ahşap doğrama işleri yapıldığı görülmektedir. Bunun yanında sanat sokağı başlıklı 2010 yılı Temmuz ayına ait 2446 ve 2561 yevmiye numaralı alınmış olan malların aynı faturalar altında düzenlenip ihale yapılması gerekirken birden fazla fatura kesilerek doğrudan temin yöntemi ile tedarik edilmiştir. Bunun yanında 4533 yevmiye nuramasıyla 8.850 TL’ye yapılan iş piyasa araştırması yapıldığında ortalama fiyatın KDV dahil 4500 TL’ye mal edileceği tespit edilmiş. Dolayısıyla belediyemiz zarara uğratılmış. Firmanın da haksız kazanç elde ettiği kanaatine varılmıştır.
10- BELEDİYE LASTİKLERİ KAPLAMA
Lastik firması tarafından kesilmiş olan faturaların incelendiğinde 2010 yılında 1.200.000 TL akaryakıt kullanımı olan bir işletmenin akaryakıt giderinin 1-8 oranında 146.000 TL lastik kullanımı olması sebebi ile doğal hayatın akışına aykırı olması sebebi ile kurulumuzda olumsuz bir kanaat oluşturmuştur. Saha çalışması yapıldığında satın alındı iddia edilen lastiklerin bir çoğunun eski lastiklerin kaplama yapılarak yenilendiği tespit edilmiştir.
11- ÖDEMEYİ SANAYİCİLER YAPTI
Bir elektrikçi tarafından kesilen faturaların incelendiğinde aynı iş için Camii Deresi Mevkii’nde açılymış olan kuyunun elektrik tesisatı için birden çok fatura kesilmiş olduğu ihale yapılması gerekirken doğrudan temin usülü ile işin yapıldığı saha incelemesi yapıldığında da yapılmış olduğu işin fatura bedelinin çok çok altında olduğu tespit edilmiştir. Yine aynı faturalar içersinde 2700 ve 2701 yevmiye numaraları ile kesilmiş olan faturalarda yapıldı iddia edilen işin ödemesinin Mahmutlar Sanayi Kooperatifi tarafından yapıldığı öğrenilmiş ancak adı geçen firmanın ilgili faturalarla 2. ödeme aldığı kanaatine varılmıştır.
12- ŞAHSA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANMIŞ
Firma tarafından kesilmiş olan faturaların çok büyük bir çoğunun sulama D-400 Karayolu orta refüjü sulama sisteminde kullanıldığı iddia edilmektedir. Adı geçen sulama sistemi bir bütün teşkil edip ihalesi yapılarak bir defada alınması gerekirken ihale sınırının altında birden çok fatura kesilerek ihale yapılmaktan kaçınılmış piyasa raicinin daha üzerinde doğrudan temin yöntemi ile mal satın alınarak kamu zarara uğratılmış, şahsa haksız kazanç sağlanmıştır. Bunun yanında saha çalışması yapıldığı iddia edilen işin 2010 yılı Haziran ve Temmuz aylarında sonlandırıldığı tespit edilmiştir. Aradaki tezattan dolayı faturalandırılmış olan mallar kullanıldığı iddia edilen malın birbirini karşılamadığı ve dolayısıyla haksız kazanç elde edildiği kanaatine varılmıştır.
13- REKABET ORTAMI SAĞLANMADI
Bütün bunların yanında inşaat firmasına ait dosyada vekil buluan bir şahıs, başka bir firmaya da vekillik yapıyor. Bunun yanında aynı şahsın üçüncü firmanın da ortağı olduğu tespit edilmiş olup, bu her üç firma ile de doğrudan bağlı olduğu sabit görülmüştür. Bu sebeple Kamu İhale Kanunu’nun öngördüğü şekilde kurulması gereken rekabet ortamının sağlanmadığı bu sebeple de tek bir kurum veya şahsa haksız kazanç temin edildiği düşüncesine varılmıştır.
TEK MAL ALIMINA İKİ ÖDEME
14- 2010 yılı ihaleler incelendiğinde de belediyemiz alt yapı işlerinde kullanılmak üzere toplamda 192.726,45 TL büz alımı gerçekleştiği görülmektedir. Aynı mali yıl içersinde piyasadan gerçekleştirilen doğrudan teminler incelendiğinde tekrar fatura üzerine tekrar büz alımı yapıldığı ve ihale ile alınan büzlerle aynı yere kullanıldığı göze çarpmaktadır. Faturalar çapraz olarak karşılaştırıldığında belediyemiz zarara uğratılarak aynı malzemeye iki defa ödeme yapılarak zarara uğratılmıştır. (Örnek Keşbeleni, Söğüt ve diğer yaylalarına ait yollarda yapılmış olan tamiratlarda kullanılmış olan bütün araçlar ve bütün personeller belediyeye ait olup ihale ile alınmış olan büzlerden belediyeyeye ait depodan alınarak kullanılmıştır. Ancak bir inşaat firmasına ait faturalar incelendiğinde aynı işin ve malzemenin ikinci defa faturalandırılarak ve firmaya mal edilerek ikinci kez ödemesi yapılmıştır.”

Önceki İçerikBelediye’ye icra mı geliyor?
Sonraki İçerikKargıcak Belediyesi’nden örnek uygulama