14 Şeker fabrikasının özelleştirilmesi konusu şu anda gündemde olan konuların başında gelmektedir.
Şeker Fabrikası denince 1956 yılında açılan ve Erzincan için çok önemli bir sanayi yatırımı olan Erzincan Şeker Fabrikasının açılışı aklıma geliyor.
Hiç unutmam rahmetli babamla birlikte bu açılışa gitmiştik.
O zaman 9 yaşında ilkokul öğrencisiydim.
Anımsadığım kadarıyla o zamanki Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes’in de hazır bulundukları parlak bir merasim ile 30 Eylül 1956 tarihinde Erzincan Şeker Fabrikası işletmeye açılmıştı.
Erzincan için çok önemli olan bu fabrika sayesinde Erzincan merkez, Ilıç, Kemaliye, Tercan, Refahiye, Gümüşhane’nin merkez, Kelkit ve Şiran, Sivas’ın Suşehri ve Divriği ilçelerine kadar olan sahalarda pancar ekilecek ve 250 bine yakın bir nüfus kitlesi şeker pancarı ekiminden doğrudan doğruya yararlanacaktır.
1939 depreminden sonra Erzincan için çok önemli bir sanayi yatırımı olan Şeker Fabrikası sayesinde verimli tarım arazilerinde şeker pancarı ekim sahalarının arttığı görülmüştür.
Fabrikanın üretim ve verdiği hizmetler konusunda ayrıntıya girmeden, en verimli tarım arazilerinden biri olan Erzincan Ovası ve civarındaki il ve ilçelerde yetiştirilen pancar ve pancardan elde edilen yan ve atık ürünlerden özellikle yöre halkı önemli gelir sağlamıştır.
Örneğin, 2014 yılında 235 870 ton pancardan 25 627 ton şeker üretilmiş ve yan ürün olarak da 60 298 ton yaş küspe ve 9771 ton melas elde edilmiştir.
Bu nedenle fabrikanın sadece tarım sektörünü değil aynı zamanda hayvancılığı da etkileyen bir rolü olmuştur.
Yazılı ve görsel medyadan okuyor ve izliyoruz.
Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi konusunu üzüntüyle karşılıyoruz.
Neden özelleştiriliyor? Anlamakta zorluk çekiyoruz.
Siyasi iktidar fabrikalar zarar ettiği için özelleştiriliyor şeklinde bir görüş ileri sürebilirler.
Ancak Uluslararası Sosyal Araştırmalar dergisinin Erzincan Şeker Fabrikası hakkında Deniz Akpınar-Vedat Karadeniz tarafından ayrıntılı bir şekilde hazırlanan 2015 Ağustos ayında yayınlanan raporunu okumalarını öneririz.
Söz konusu raporda özelleştirmenin ya da fabrikanın kapatılmasının doğru bir yaklaşım olmadığını ve Erzincan Şeker Fabrikasına ait kapasitesinin arttırılması gerektiğini; bunun yanında Erzincan’nın en önemli sanayi kuruluşu olan bu fabrikanın modernize edilerek çağın gereklerine göre rekabet gücünün arttırılması önerilmiştir.
Bu ve bunlara benzer öneriler söz konusu raporda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Sonuç olarak diyebiliriz ki gıda sanayimizin stratejik iktisadi kurumları olan ve örnek olarak ele aldığımız Erzincan Şeker Fabrikası ile birlikte diğer 13 Şeker Fabrikasına ait özelleştirilme işleminin durdurulması yerinde olur görüşündeyiz.
 

Önceki İçerikBURADAN DÜNYA ÇOK MU UZAK ABİ?
Sonraki İçerikHİPNOZ’UN GÜCÜ