Kargıcak ta bulunan Muammer Kodal’ın ortak olduğu The Lumos Deluxe Otel’de birçok kongre yapılmaya devam ediyor.
V.INES Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Yenilik, Geçmişten Geleceğe İnsan ve Medeniyet Kongreleri bu yıl iki farklı temel alanda yapılmış olan araştırmaları bir araya getirerek Kargıcak’ta Bulunan Muammer Kodal’ın ortak olduğu The Lumos Deluxe otelin konferans salonunda düzenlendi.
2023 EĞİTİM VİZYONU ELE ALINDI
Kongre teması olarak, ülkemizin “2023 Eğitim Vizyonu” nu temel alarak, alanında yetkin Konuşmacılar ile Geçmişten Geleceğe Türk Eğitim sistemi, Değişim ve Gelecekte Hedeflenen Eğitim Vizyonu ele alınmaktadır. Milli Eğitim Bakanı Danışmanı, Prof. Dr. Mustafa Yavuz, Planlanan 2023 Eğitim Vizyonun hedef ve boyutları, Prof. Dr. Ayhan Aydın, Eğitimin Sevgi ve İnsani Boyutu, Prof. Dr. Binnur Yeşil Yaprak ve Prof. Dr. Turan Akbaş ise Eğitimde Psikoloji ve Kişisel Değişim, Duygusal Boyutlarını ele aldılar.
Ülkemizin yeniden milli bir eğitim hamlesi ile geçmişten gelen birikimlerini geleceğe aktarabilmesi, gelişmiş ülkelerdeki eğitim sistemleri ile entegre olabilmesi aynı zamanda model olarak medeniyete katkıda bulabilmesi için yeniden bir vizyon ortaya koymuş olması önemlidir.