-İleri görüşlü Keçecizade Fuat Paşa 1860’lı yıllarda Osmanlı Padişahı Abdülaziz’e mealen milletin sıkıntı içinde olduğunu bu sıkıntının giderilmesi için de gerekli önlemlerin zaman kaybetmeden alınmasını istemiş ancak Padişah Abdülaziz; 
“Paşa, Paşa Millet dediğin nedir ki bir sürü, onun da çobanı benim…” şeklinde bir cevap verdiğini tarih kitapları yazar.
Esasında, Padişah Abdülaziz doğru söylemiş. Çünkü o devirde vatandaş yerine kul, millet yerine de ümmet kavramları vardı.
Ancak Yüce Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyetinde vatandaşlık bilinci ve millet kavramı ulusumuz tarafından yürekten benimsenmesine karşın özellikle çok partili hayata geçtiğimiz tarihten bu yana bizi yönetenler bizleri ne şekilde görüyorlar? Bu konuyu tartışmak gerekir.
-24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Anlaşmasında İngiliz delegesi Lord Gürzon İsmet Paşa’ya mealen şöyle demişti;
“ Aylardan beri müzakere ediyoruz. Arzu ettiklerimizden hiç birini alamıyoruz. Memnun değiliz sizden. Ama ne reddederseniz cebimize atıyoruz. Cebimizde saklıyoruz. Memleketiniz haraptır. Yarın geleceksiniz bunları tamir etmek için, kalkınmak için yardım isteyeceksiniz. O zaman bu cebime koyduklarımdan her birini birer birer çıkarıp size vereceğim.”
İsmet paşa’da şöyle cevap vermişti. 
“ Çok emekle bu sonuca vardık. Şartlarımız milletimize göre haklıdır. Bunları ne olursa olsun alacağız. Siz şimdi verin. Sonra gelirsek istediğinizi yapın.”(1)
Verilen bu demeçler üzerinden 87 yıl geçti. İnsan düşünmeden edemiyor. Acaba Lord Gürzon haklı mıydı? Sorusu akla geliyor.
Özellikle 1980’li yıllardan başlamak kaydıyla 2000’li yıllardaki gelişmeler düşünüldüğü zaman, Lord Gürzon’un cebindekilerinin tümünü çıkarttığını anlıyoruz.
Emperyalizmin ezmeye çalıştığı uluslardan biri olan Afrika’daki Kenya’nın bağımsızlık önderi K. Kenyatta’nın yıllar önce yazdığı o ünlü şiiri anımsayalım.
“Batılılar geldiğinde, ellerinde İncil
  Bizim ellerimizde topraklarımız vardı
  Bize gözlerimizi kapatarak
 Dua etmemizi öğrettiler
 Gözlerimizi açtığımızda ise
 Bizim elimizde İncil
Onların elinde topraklarımız vardı.” (2)
Bu şiiri okuduğumuz zaman insanın aklına ister istemez ileri batı ülkelerinin bizden toprak satın aldıkları gelmektedir.
Bu konuda Işın Özgentürk’ün “Hala Dağları Karlı Erzincanda’mısın?”Adı altında yayınlanan bir makalesinde; yanında çalıştığı bir elemanın Erzincan’lı olduğunu ve bu elemanında dedesinden kalan ve bir türlü üretime geçilmeyen topraklarına bir Amerikan Şirketince yüklü bir para teklif edildiğini ve Erzincan’ın altında silme altın olduğunu belirterek bu altınları çıkartmak için de Amerikan Şirketi bu toprakları satın almak istediğini;
Esasında üzerinde yaşadığımız bu toprakların altında tümüyle altın bulunduğunu ve bu altınların çıkarılması için de kıran kırana bir savaşın Amerikalılarla Almanlar arasında döndüğünü açıklıyordu. (3)
Yaşanan bu olayları akıl süzgecinden geçirirsek bizleri 60 yıldır yönetmeye soyunan siyasetçiler acaba bu gibi konularda tarihten ders alıyorlar mı? Yoksa günlük kısır politik görüşlerin ışığı altında bizi yönetmeye mi kalkışıyorlar?
İşte üzerinde durulması gereken konu budur?
23 Temmuz 1992 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi, Sayfa 2
6 Şubat 2010 tarihli Cumhuriyet Gazetesi, Sayfa 2
21 Şubat tarihli Cumhuriyet Gazetesi, Sayfa 9