Toplumu bazı önemli konuların görüşülmesi sırasında, bizi yönetenler tarafından çeşitli örnekler verilerek bilgilendirilmeleri gerekir.
Örneğin; Bu günlerde gündemde olan Anayasa değişikliklerini ele alalım.
Yapılacak bu değişiklikler üzerinde TBMM’de gurubu bulunan parlamenterler topluma gerekli bilgiyi verecekler mi? Ya da yapılacak bu Anayasa değişiklikleri acaba topluma ne kazandıracak? Bunun üzerinde de duracaklar mı?
Önemli olan toplumun bu gibi konularla bilgilendirilmesidir.
Yapılacak Anayasa değişiklikleri hakkında medyadan öğrendiğimiz kadarıyla AKP yönetiminin hazırladığı Anayasa paketinde;
HSYK’nun yapısındaki üye sayısının 21’e çıkartılması, üyelerin TBMM, Cumhurbaşkanı, Yargıtay, Danıştay, Hakim ve Savcılar, Türkiye Barolar Birliği tarafından seçilmesi; askerlerin sivil mahkemeler tarafından yargılanması, siyasi partilerin kapatılmasının zorlaştırılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın kapatma davası açması için TBMM Genel Kurulundan izin alması, HSYK ve YAŞ (Yüksek Askeri Şüra) kararlarına yargı yolunun açılması gibi düzenlemelerin yer aldığı görülmüştür.
Bu paketi hazırlayan parlamenterler şu görüşü ileri sürebilirler.
“İleri batı ülkelerinin anayasalarında örneğin; Anayasa Mahkemeleri ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna onların meclisinden de parlamenterler seçiliyor, bizim Anayasamızda neden yok?”
Doğru, ancak onların tarihsel süreç içinde geçirdiği demokrasi anlayışı ile bizim tarihsel süreç içinde örneğin; 60 yıllık bir zaman dilimindeki demokrasi anlayışımızın farklı olduğu görülecektir.
Örneğin; İtalya Anayasa’sını ele alalım. Bu mahkeme, üçte biri Cumhurbaşkanı, üçte biri ortak toplantı halinde parlamento ve diğer üçte biri genel ve idari yüksek hakimlerce seçilen 15 hakimden oluşur.(Madde 135)
Yüksek Hâkimler Kuruluna gelince, bu kurula Cumhurbaşkanı başkanlık eder. Yargıtay Başkanı ve Başsavcısı bu kurulun doğal üyesi olup diğer üyelerin üçte ikisi çeşitli kategorilere mensup hâkimler arasından genel hâkimlerce, üçte biri üniversite hukuk ordinaryüs profesörleri ve on beş yıl mesleğinde çalışmış avukatlar arasında ortak bir toplantıda Parlamentoca seçilir.(Madde 104) (x)
Bizim Anayasamıza gelince gerek Anayasa Mahkemesinin üyeleri gerekse Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunun üyeleri Cumhurbaşkanınca seçilir.
Dikkat edilirse Yüksek Mahkemelere seçilecek kişiler arasında Parlamenterler bulunmamaktadır.
Neden yok? Çünkü demokrasi bilincinin bizim topluma tam olarak yerleşmemesindendir.
Başka bir deyişle Anayasa’mızda yasama ve yürütme ile birlikte yer alan yargı erkinin herhalde siyasallaşmasını önlemek için bu erke Parlamentodan üye alınmamıştır.
Biz burada yalnız Anayasa Mahkemesi ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna seçilecek üyeler hakkında görüş bildirdik.
Önemli olan bu görüşle birlikte yapılacak diğer Anayasa değişikliklerinin bu topluma açık bir şekilde anlatılmasıdır.
Evet, Anayasanın bazı maddeleri değişebilir.
Ancak bu işe girişmeden önce geçmiş deneyimlerden de ders alınarak yapılacak bu değişikliklerin topluma bilinçli bir şekilde anlatılması yerinde olur kanısındayız.
(X) Dr. Yaşar GÜRBÜZ- Anayasalar Filiz Kitapevi, İstanbul, 1981
Özdem Kardeşler Matbaası, S. 150-158

 

Önceki İçerikİHALE TOZ DUMAN!
Sonraki İçerikÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLİK- Nazif Fethi Yalçınkaya