Bundan tam 92 yıl önce 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara’da toplandı.
Türk Anayasa tarihinin bu adı taşıyan ilk meclisi, ulusal egemenlik ilkesinin uygulanmasında en önemli bir yere sahipti.
Bunu anlayabilmek için 23 Nisan 1920 tarihine kadar ki geçen günlerde nelerin olduğunu bilmemiz gerekir.
Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkması, ulusal egemenliğe dayanan bağımsız bir Türk Devleti kurma çabasının ilk adımı olmuştu.
Samsundan sonra Amasya’ya geçerek 22 Haziran 1919 tarihinde Amasya’da düzenledikleri toplantıda “Ulusun istiklalini gene milletin kendisi kurtaracaktır” şeklinde bir karar almışlardı.
Bunu 23 Temmuz 1919’da Erzurum, 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas Kongrelerinde aldıkları kararlar izlemiştir.
Erzurum ve Sivas’ta aldıkları kararlar doğrultusunda Atatürk’ün başkanlığında bir heyet oluşturulmuş ve bu heyete; TBMM’sinin kuruluşuna kadar ulusal kurtuluş hareketinin yöneticisi ve uygulayıcısı görevi verilmiştir.
Bu hareketler devam ederken İstanbul’da bulunan ve çalışamaz bir duruma gelmiş olan son Osmanlı Meclis-i Mebusan çalışmalarına ara vermeden önce Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar doğrultusunda 28 Ocak 1920’de bir karar almışlar ve bu karara da Misak-ı Milli (Ulusal Yemin) adını vermişlerdi.
Bu belgenin önemi, ulusçuluk ilkesini esas alarak Türk toplumunun ulusal varlığının kutsal ve parçalanmaz olduğunu, her ulusa uygulanması gereken özgür ve bağımsız yaşamın ulusumuza da uygulanması gerektiğini dünyaya ilan etmişlerdi.
Bu belge Anadolu’da başlamış olan ulusal kurtuluş hareketinin temeli olan ilkelerin Meclis-i Mebusanca da benimsenmesi yönünden önemliydi.
Bu arada Atatürk, İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından 16 Mart 1920 tarihinde işgal edilmesinden 3 gün sonra 19 Mart 1920 tarihinde Anadolu’daki bütün komutanlıklara, valiliklere bir genelge göndererek olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin Ankara’da toplanmasını istemişti.
İşte Atatürk’ün önderliğinde ulusal egemenlik ilkesinin uygulayıcısı ve başlangıcı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da toplandı.
Bu toplantıya dağıtılmış olan Meclis-i Mebusan üyelerinden katılmak isteyenlerde alınmıştı.
Toplanan bu meclisin önemli bir özelliği toplumun çeşitli kesimlerinden gelen kişilerin ortak bir amaç uğruna bir araya getirilmesiydi.
Bu ortak amaç, tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulmasıydı.
İşte 92 yıl önce Atatürk’ün öncülüğünde kurulan bu meclis, Ulusal Kurtuluş Savaşının kazanılmasında çok önemli bir yere sahipti.
Emperyalist güçlerce yok edilmeye çalışılan Türk Ulusu Yüce Atatürk’ün önderliğinde Ulusal Kurtuluş Savaşını kazanarak bu devleti kurdular.
Başta Atatürk olmak üzere bu mecliste görev yapanları rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ulusumuza kutlu olsun.

Önceki İçerikDAVA GLOBAL (TEK DÜNYA DEVLETİ) POLİTİKASINI KABUL ETTİRMEK
Sonraki İçerikİNSAN BİRİKTİRMEK