Bir vatandaş babasından düşen araziye ev yapacak. Arazinin müstakil bir kadastro yolu yok.

Amcasının oğluna gidip onun arazisinden bir geçiş istiyor.

Cevap “Hayır”

Şimdi, amcasının oğluna yol vermeyen o vatandaş Yunana, İngiliz’e toprak verir mi?

İstediği partiye oy verir ama söz konusu vatan olduğunda da canını verir.

Evindeki son buğdayı kurtuluş savaşı kahramanlarına bağışlayıp sirken otundan un yapan bir neslin torunları, siyasî tercihleri farklı diye vatan haini olur mu?

Aynı coğrafya içinde doğup aynı okullarda okuyan, aynı kışlada askerlik yapan bu milletin evlatları, farklı bölgelerde doğdu diye, vatan haini olur mu?

Karadeniz bölgesi şöyledir, Akdeniz böyle, Doğu farklı Anadolu farklı diye ayrım yaparak vatanseverlik taslamak, gerçekten vatanseverlik olur mu?

Lehçe ve etnik köken, din ve mezhep üzerinden yara kaşımak, vatanseverlik olur mu?

Elbette olmaz.

Elinde silah bir başka düşünceye meydan okuyup, tehditler savurandır vatana kötülük eden.

Başka düşüncelere tahammül edemeyen cahilin sığlığıdır bölücülük.

Eline silah alıp örgütlenerek Devletin vatandaşın hizmetine verdiği polisi, askeri, öğretmeni vurmaktır vatan hainliği.

Yasal bir partiye oy verenden değil, yasaları çiğneyen, rüşvet yiyen, ihaleye fesat karıştırandan olur vatan haini.

Ormanı yakmak, suyu kirletmek, çevreye ihanet etmek, kamu malına zarar vermektir vatan hainliği.

Ve vatan haini olmak için elinde yetki olacak, gücün olacak, arkanda bir kitle olacak, temsil ettiğin bir zümre olacak.

Tarlasında ter döken, fabrikada eli çatlayan, işinde gücünde insanlardan vatan haini çıkmaz, canı yandığında bunu dile getirip çare dilenenden hain olmaz.

Ezildiğinde ağlayandan,  hakkı yendiğinde isyan edenden hain olmaz.

Gerçekleri gördüğü halde susandan, menfaati uğruna haksızlığa ortak olan, aynı ailede biri kusana kadar yerken diğerini aç bırakandır vatana ihanet eden.

Kişilerin bireysel tercihlerini kaşıyarak “İnsan Haklarını” ihlal eden, kendini efendi başkalarını kul edendir vatan haini.

Zordur vatan hainliği, emek ister, güç ister, para ister, dış ve iç destek ister, birbirimizi boş yere suçlamayalım.

Her vatan haini aynı zamanda birilerinin kahramanıdır.

Zor işler bunlar, çok kafa yormamak lazım.