“Değerli arkadaşlarım, pek kıymetli yönetim erklerim, bugün burada mali durumumuzu konuşmak için toplanmış bulunuyoruz”

“Evladım, hazinemizin durumu ahvali nasıldır”

“Efendim tünelin sonunu görüyorum, orada müthiş bir ışık yüzüme yüzüme geliyor”

“Evladım hazine de para var mı, yok mu ondan bahset”

“Para, olabilir de, olmayabilir de”

“Yahu çıldırtma beni var mı, yok mu?”

“Muhalefet sorarsa var ama siz soruyorsunuz yok”

“Peki, çözüm önerisi olan?”

Bakan “Efendim insanlar gece gündüz Whatsapp, facebook, Twitter, Instagram gibi sayfalardan yazışıp dururlar, postaneye bile uğramadan mektup gönderip alırlar, azıcık daha vergi koyalım”

“Yaz kızım, iletişim vergisi koyula”

Başka bakan, “Efendim, yollarımızı kaymak gibi yaptık, vatandaşın altında son model arabalar kayıp kayıp dururlar, her yere radar koyalım, EDS’ler yerleştirelim, hatta bizim Fahri’yi gönüllü trafik denetmeni yapalım ki ispiyonu sever”

“Yaz kızım, ayniyle yapıla”

Diğer bakan, “Efendim, biz nerelerden oy alamıyoruz? Kıyılardan. O zaman kıyı vergisi koyalım hem oy vermeyecekler hem de bizim sırtımızdan para kazanacaklar”

“Yaz kızım, gezme tozma vergisi alına”

Öteki bakan, “Efendim, ilaçlardaki katkı payını yükseltelim, hastaneden randevu almayı ücretli yapalım. Hasta olan ceremeyi çeksin, bunun önleyici bir tedbir olduğunu söyleriz”

“Yaz kızım, alına.”

Sağdaki bakan, “Efendim geçen gün tebdil kıyafet dolaştım, akşamları tüm barlar meyhaneler dolu, içip içip eğleniyorlar, şu alkoldeki vergiyi yükseltsek!”

Yaz kızım “Yüksele”

Soldaki bakan, “Bir de efendim, sigara var, herkesin elinde, fosur fosur çekip havayı kirletiyorlar, hava kirletme vergisi alsak olur mu?”

“Yaz kızım, olur”

Ortadaki bakan, “Efendim şimdi biz sigaraya vergi koyacağız ya, hava temizlenmiş oluyor, temiz hava vergisi koysak’”

“Yaz kızım, koyula”

“Bıbıcım, burası çok önemli”

“Sen sus”

“Efendim, varlık vergisi koyalım”

“Yaz kızım, adı değiştirilmek suretiyle koyula”

Aklıselim bakan, “Efendim bu yöntemlerin pek işe yarayacağını düşünmüyorum, Alkole zam yap-tık, vatandaş bahçesindeki meyvelerden yapıyor, sigaraya zam yaptık, vatandaş tütün sarıp içiyor, tatil vergisi koyarız ama “Türk Milleti zekidir” yakın akrabalarına gider ya da başka bir yol bulur. Radar koyuyoruz herkes selektör yapıp diğerini uyarıyor, vatandaş artık eczane yerine aktara gidiyor. Paralı yollar ve köprüler zarar ediyor, hele İnternet vergisi çok tehlikeli efendim, millet Cuma ve Kandil mesajlarının da ücretli olduğunu anlarsa bize asla oy vermez.

“Yaz kızım, Cafer gönderile, bez gele”