mahmıtBilader havalar soğumadı, gış gelmedi derke derke gara gış geldi çaddı. Cebeleyize kar indi, Sırf Cebeleyizindepesinedeel, aldyakalaradooru, Gözüüccüglüyedooru kar indi geldi. MaamudlarınGuzeylisi, Abdullah Tuncer baabimegdub göndermiş, yannadabirkifoturafgoymuş, bilader Gözüüccüglüyübildiin kar basmış. Güneşi hazedenfortakalaaçlarına kar ilkilmişgalmış. Ayazın zorundan milledzobayıheçsöndürmezimiş.
Maamudların adamı esgiden beri karı hazeder. Kar Maamudlallılar uçun böyügeelençe. Milled kardan gaçar, sokulucagdelig arar, Maamudların adamı hususi kar görmeye geder. Egseriibazar günleri milled, çolugçocugbillenirSapaa kara gederdi. Esgiden, kar dedinmiidiagla Sapak geliridi, Sapak deyi, şindikiiguşyuvası tünellerinin beriyakasındaagocadüzleederin. Orda eyi kar birikirdi. Mavi ileene oturur, aşşaadoorugayardık karda, ileen bulamayanlar laylonpoşedlegayardı. Milledsovukmovuk demez aaşamagadar karda oynar, karı tostopa eder birbillerinesalallardı. Kardan adam yapallardı. Haa kara gedenler dönüşde arabanın önyannailedinpürüüle, kar gollardı, magsad kara geddigleri belli olsun deyi. Şindi Sapağın biözelliigalmadı, işli yapan birkiilokanta var, milleddeneyi para gırkıyollar. Başgabeşeyyog. EsgidenSapagda iki tane han varıdı, hadda, “Sapag’daHanınmı Var ?” dellerdi. Şindi han mangalmadıengidaalarda. Tünelden çıkan daşlarla doldurdular Sapağı, hanlar da gayboldu geddi tabi.
Cebeleyizinötöözlerinedooruçog han varımış zamanında, milledesgidenmalıla yaylaya göçerke, aaşamlarıengi hanlarda eeleşirimiş. Şindi malı gamyonayügleeb yaylaya göçürüyollar, esgiden yaylaya göçerke 3, 4 yere gonallırımış. Şindi hanların gıymatıbilinmeeyor, yıkılıb gediyor. Bööle gederse geliceg nesil, hanlarıdabilmeeceg, atalarının yaylaya nahılgöçdüünüde.
Bilader benden böönlüg bu gadar.
Hadi galınsaalıcaala.