Bizim gibi – tabii ileri ülkelere göre – azgelişmiş ve istikrarsızlık koşullarının egemen olduğu toplumlarda bilimsel yönetime önem verilmediği takdirde bir zamanlar Osmanlıların kullandığı kaht-ı rical denen devlet adamı azlığı ya da yönetici yokluğundan söz edilir.
Toplumun geleceği için çok önemli olan ancak siyasete soyunanlar için fazla önemli olmayan, nitelikli yöneticilerin çağdaş yönetim içindeki varlığı her zaman ön planda tutulur.
Bu konuyu daha önce de Mahmutlar Post Gazetesinde dile getirmiştim.
Ancak konunun önemi nedeni ile yinelemekte fayda görmekteyim.
Bir toplumun kalkınması liyakat ve kariyer sahibi yöneticilerin, o toplumu bilimsel yöntemlerle yönetmesine bağlıdır.
Konuyu ülkemiz açısından ele alırsak özellikle çok partili yaşama geçtiğimiz 65 yıldan bu yana, bilimsel yönetime bizi yönetenler önem vermedikleri için, bir zamanlar Osmanlıların kullandığı kaht-ı rical deyimini günümüz koşullarında da kullanmak zorunda kalıyoruz.
Bizim gibi demokrasi bilincinin oluşmadığı toplumlarda, bizi yönetmeye soyunanlar genelde bilimsel yönetimin ne ifade ettiğini bilmeden toplumu alaylı olarak yönetmeye kalkarlar.
Bu durumda iş başına gelen yöneticilerde aranan en büyük özellik o yöneticilerin siyasi görüşlerinin ne olduğudur.
Daha doğrusu o yöneticilerde liyakat ve kariyer yerine siyasi tercihlerin her zaman ön planda tutulduğu görülmektedir.
Bu durum yönetimin verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir.
Bazen bizi yönetmeye çalışan siyasetçiler arasınsa ilginç konuşmaların yapıldığını yazılı ve görsel medyadan okuyor ve izliyoruz.
Bazı siyasetçiler;
“Bunlar iki kazı bile güdemezler” ya da
“Bunlara üç keçi versen ikisini kaybederler”
şeklinde konuşmalar yapmalarına karşı yönetimin çağdaşlaşması konusunda radikal bir çözüm üretemezler.
Esasında sosyal yaşamda karşılaşılan sorunlardan belki de en önemlisi insanları yönetmektir.
Önümüzde genel seçim var.
Seçime katılacak siyasi partilerin hangisinin programında çağdaş yönetim ve nitelikli yöneticilerin yetiştirilmesi konusunsa projeleri var?
Varsa bu projelerin topluma açıklanması gerekir.
Burada önemli olan devlet yönetimine talip olacak siyasetçilerin mutlaka bilimsel yönetim konusunda eğitilmesi ya da eğitilmiş olarak siyaset sahnesine atılmaları gerekir.
Bu görüşe önem verilmediği takdirde “kaht-ı rical” durumu ile her zaman karşılaşırız.