mahmıtBilader Engi Maamutlarda esgiden bi olay olduunda bi adam öldüünde gavga dööş olduunda milled birbirinden ööreniiridi esgiden engiiadar adam yoodu endee maamutlarda neyise maamutların adamı gün geçdikçe çoalmaya durdu millet tek gatlı evlere sıımaz oldu yabançı dolduualdı endeere yögsek gatlı binaalar yabdılar maamutlar bildiin böyügşeer oldu çıkdı, çıgdı da bu sefer maamutların öteucunda bi olay oluyoru adamın habarı olmaayoru millede olan biteni eletivericek bi gasde olsun, milled ıraat etsin deyen Mesut İlhan 2004 Senesinde Şindi Okuduunuz Maamutlar Post Gasdesi’ni çıkarmaya başladı şindiyeeadar engi gasde bi seel habar yazdı öleni yazdı cenazeyi yazdı başarıyı yazdı neyise lafı uzadmaalım burdan bu gasdeyi çıkaranlara, yazıları yazanlara, foturafları çekenlere, sabaala sovuk ısıcag demeden moturula millede elediverenlere, gısacası emee geçen her adama teşekkür ediyoz, Savol Varol Mesut İlhan.
Yazan: Selman Korkmaz