mahmıtBilaader Maamudlardaakı Naula Galesini, bizim deyişimizle Ören’i bilmeyen yog. Emme endee Ören esgiden beri irezil durumdaadı, milled baa bacca eddi, sabahdan aaşama inegler odlar, ormanın zorundanda Ören’e girilmezidi.
Emme öndüün Alanya Belediyesi Ören’i bereyi temizleeverdi savolsun varolsun. Şindi ören temizlendi emme endeere turis muris nahıl gelicek gediceg ? Bunları düşünmeg ilaazım. Muddar Amad Top, İl Kültür ve Turizim Müdürlüüne bi dilegce yazmış bilaader. Onlarda dilegceye cevap verigler, gaari bizim öreni turisler ıraatca gezip görsün deyi olları düzene goocaglarımış, yörüyüş yolu molu yapılıcaamış. Burdan, Helal Ossun Muddarım deeyom. Bööle şeyler yapıldıgsıra Maamudlara taa çog turis geliyoru bilaader, öörendiimööre bizim nüfus 30 bini geçig, muddar bi boy gasdeye çıkıyoru, “Ne Vakıd İlçe Olucaaz ?” deeyoru. Bilaader Maamudlar haggaten bildiin bi böyügşeer oldugeddi. Envayi çeşid ülkeden adam yaşaayoru burda. Gaari İlçe olurmuyuz ? Ne vakıd oluruz ? Bildiimyog. Bilader bizim kaad doldu.
Benden böönlüg bu gadar.
Hadi galın saalıcaala.