Bu hafta sonunda ülkemizin geleceği için çok önemli olan 18 maddelik anayasa değişikliği halkın onayına sunulacak.
Halkın vereceği evet ya da hayır oylarına göre bu anayasa değişikliği ya kabul edilecek ya da reddedilecek.
Ancak yapılan bu anayasa değişikliği konusunda halkında örnekler verilerek aydınlatılması gerekir di. Gerçi halkta yazılı ve görsel medyadan bu değişikliği ilgi ile takip ediyor ama yinede bizler örnekler vererek halkın aydınlatılması gerekir görüşündeyiz.
Şöyle ki;
-Yapılan değişiklikler içinde yer alan AYM’nin üye sayısı ile HSK’nın üye sayılarının neden azaltıldığı? Örneğin AYM’si üye sayısının 17’den 15’e HSK’nın üye sayısının ise 22’den 13’e neden düşürüldüğünün açıklanması gerekir.
12 Eylül 2010 tarihinde yapılan son anayasa değişikliği ile AYM üye sayısının 17 HSYK’nın üye sayısının ise 22 olarak belirlendiğini anımsayalım.
Hatta bu konuyu daha doğrusu 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan ve 26 maddesi değiştirilen anayasanın özellikle yargı konusu hakkındaki görüşlerimizi Mahmutlar Post gazetesinde dile getirmiştim.
Yapılan bu değişiklik ile AYM’nin 15 üyesinin 12 üyesi ile HSK’nın 13 üyesinin 6 üyesi (Adalet Bakanı ile bu bakanlığın müsteşarı dahil) partili Cumhurbaşkanı tarafında atanması bir yönde kuvvetler ayrılığı prensibine uygun düşüyor mu?
Özellikle bu konunun tartışılması gerekir görüşündeyiz.
-Yine yapılan değişiklik ile idarenin örneğin; merkezi idare ile mahalli idarelerin kanun yerine Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak kararnameler ile düzenlenir hükmünün yer aldığı görüldüğünden bu konunun da tartışılması gerekir görüşündeyiz.
Biz burada yapılan anayasa değişikliğinde birkaç madde üzerinde görüşlerimizi dile getirdik.
Burada önemli olan yapılan bu anayasa değişikliğinin topluma neler kazandıracağıdır?
Daha doğrusu toplumda olumsuz yönde yaşanan olaylar (terör, işsizlik, ekonomik sorunlar vb.) yapılan bu değişiklik ile önlenecek mi?
Referandumda evet ya da hayır oyu vereceklerin önce bu soruyu kendilerine sormaları gerekmektedir.
İşte üzerinde durulması gereken konu budur.