1 Kasım 2015’te yapılan genel seçimde AKP yurt çapında verilen oyların yarısını elde etti.
Daha doğrusu verilen her iki oydan birini AKP kazandı.
Bu durum arka arkaya 4. Kez seçimi kazanan bir siyasi parti için büyük başarıdır.
Peki, bu başarıyı nasıl elde ettiler?
Herhalde toplumu bazı özelliklerinden biri olan arabesk yaşam tarzını dikkate alarak bu tarz üzerinde durdular ve ona göre hareket ederek toplumdan oy istediler ve kazandılar.
Bu tarzın yanına korunma, beslenme ve çoğalma denen temel içgüdülerde girince toplum bir arayış içine girdi ve toplam oyların yarısını AKP’ye verdi.
Daha doğrusu ‘nabza göre şerbet vererek ‘ toplumdan oy istediler. Bunda da büyük başarı sağladılar.
Esasında oy veren seçmenin büyük çoğunluğunun en büyük sorunu işsizlik, yoksulluk ve gelir dağılımında yaşana adaletsizliğin giderilmesi sorunudur. Bu sorunların giderilmesi için AKP’de dahil olmak üzere siyasetçiler seçimlerde seçmenlerine yıllardır aynı sözü verdiler ama bu sorunu çözüme kavuşturamadılar.
Örneğin; gelir dağılımda yaşanan adaletsizliği önleyecek vergi reformunu hiç dile getirdiler mi? Bu düzene göre kendilerini ayarlayan vergi mükellefleri ‘bir eli yağda bir eli balda’ ama ödediği vergiyi bir asgari ücretlinin ödediği vergi kadar olduğunu görürüz.
Bu durum kamu yönetimince yeterli denetim yapılmayan toplumlarda görülür. Bu kez devlet vergi almak için dolaylı vergilere doğru yönelir.
Esasında bizim gibi ülkelerde uygulanan bu ekonomik düzen daha doğrusu neoliberal düzen ‘zengini daha zengin fakiri daha fakir yapan ‘ düzendir.
Bildiğimiz kadarıyla bu ekonomik düzende değişmeyeceğine göre seçime 4. Kez kazanan AKP iktidarına büyük görevler düşmektedir. Yaşanan ekonomik sorunlar büyük olup önemli olan bu sorunlara çözüm getirmektir.
Örneğin;
-Çığ gibi büyüyen işsizlik ve yoksulluk önlenecek mi?
-İç tasarrufları arttırıp istihdam yaratan yatırımlara öncelik tanınacak mı?
-Sıcak paraya dayalı ekonomik düzen devam edecek mi?
-Alınan vergilerin büyük çoğunluğu yine dolaylı vergilerden mi oluşacak?
-Devletin yaptığı harcamalarda azami tasarrufa gidilecek mi?
-Bunun gibi onlarca sorun insanın akılına geliyor.
Esas sorun seçimi kazanan AKP iktidarının öyle yeni anayasanın hazırlanması gibi konularla toplumu meşgul edecekleri yerde yukarıda açıklanan bu gibi temel ekonomik sorunlara biran önce çözüm bulmaları gerekir.