Mahmutlar Belediye Başkanı Ali Çelik, geçtiğimiz hafta gazetemizde yayımlanan “Vatandaşın ‘Su’yuna  % 42 zam” manşetli haberine ilişkin basın bildirisi yayımlayarak cevap verdi.
Mahmutlar’da yayın yapan yerel bir gazetenin manşet haber olarak vermiş olduğu “Vatandaşın ‘Su’yuna %42 zam” haberine cevap veren belediye başkanı Ali Çelik, “hiçbir bahane ile vatandaştan fazla para alınmamaktadır. 2872 sayılı çevre kanunu ile 4856 sayılı çevre ve orman bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun maddelerinin neticesinde hazırlanan katı atık ve atık su ücretleri ile ilgili bakanlıkça çıkarılan kılavuza göre tam maliyet esası çerçevesinde hazırlanmıştır” dedi.
“Yönetmeliğe göre düzenleme yapılmıştır”
Yapılan düzenlemenin yönetmelik maddelerince yapıldığı ve her hangi bir zam söz konusu olmadığına dikkat çeken Çelik, “içme suyuna her hangi bir zam söz konusu değildir. Belediyemizin mevcut uygulamasında % oranına göre atık su ücreti zaten alınmaktaydı. Bu ücret, ilgili yönetmelik çerçevesinde maliyet esasına göre, m3 başına hesaplama değerine dönüştürülmüştür.
Atık su ile ilgili kademeli olarak alınan %50lik ve % 100’lük ücret uygulamasından vazgeçilerek tamamının maliyet esasına kaydı alınarak yıllık atık su arıtma tesisi işletme maliyetleri ve kanalizasyon yatırım maliyetlerinin yıllık temiz suya oranlanması neticesinde çıkan, beher temiz su m3 üne 0,90 TL. Atık su ücreti belirlenmiştir.
Katı atık ile ilgili yapılan giderlerden yıllık çevre temizlik vergisi tahakkukları düşürüldükten sonra kalan miktarı yıllık temiz su m3 üne bölünerek, beher içme suyu m3 üne 0,48 TL. katı atık ücreti belirlenmiştir.
Atık su altyapı ve evsel katı atık bertaraf tesisleri tarifelerinin belirlenmesinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik kapsamında;
a) Kentsel veya endüstriyel atıkların toplanması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara,
b) Atık su sistemlerinin işletilmesi bakım ve onarımına,
c) Arıtma çamuru ber tarafına ve geri kazanılmasına,
d) Evsel katı atıklar için toplama, taşıma, aktarma, geri kazanım (kompost, yakma) ve bertaraf tesisleri kurulması, işletilmesi, kapatılması ve kapatma sonrası izlenmesi ve bakımına ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenmesinde uygulanacak usul ve esasları kapsar” dedi.
“Bu ücretler, hizmetten faydalanmayan vatandaşlardan alınmayacaktır”
Yönetmeliğe göre hesaplanan tutarların neticesinden ücretlerin hizmetten faydalanmayan vatandaşlara yansımayacağını belirten başkan Çelik, “Yukarıda belirtildiği gibi katı atık ile ilgili yapılan yıllık masraflardan yıllık çevre temizlik vergisi tahakkukları düşülerek kalan miktarın yıllık temiz suya oranlanması sonucu çıkan rakamı hesaplama değeri olarak belirlenmiştir.
Nasıl geçmiş yıllardan emlak vergisi ve çevre temizlik vergileri gelir kalemi olarak belediyelere verilmişse, bu yönetmelikle, belediyelerin katı atık ve atık su giderleri ile ilgili yapmış olduğu masrafların geri dönüşümün sağlanması düzenlenmiştir. Bahsedildiği gibi içme suyuna zam yapılmamıştır. Katı atık ve atık su ile ilgili gelir kalemlerinin düzenlenmesi yapılmıştır” dedi.

Önceki İçerikBasar: Suya zam ihanettir
Sonraki İçerikAsiltürk’ün deve keyfi