Mahmutlar Belediyesi tarafından davetiye usulü yaptığı ihalede şaibe karıştı iddiaları “İhale toz duman” oldu yorumlarına neden oldu.
İHALEYE GİRMEK İÇİN DOSYA VERİLMEDİ
Dosya  almaya giden hemşerimiz inşaat mühendisi Yılmaz Bağışlar’a ait firma yetkilisi Mahmutlar Belediyesi Fen işleri müdürünün “ Ne yapmaya çalışıyorsunuz, dosya falan vermem ben. İhale bir kez iptal edildi. Bir kez daha mı iptal ettirmek istiyorsunuz diyerek firmamızın yetkilisini azarlamış” dedi.
FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ’NDEN AZARLAMA
Firma yetkilimizi fen işleri müdürü azarlamış iddiasında bulunan bağışlar, maaşını hepimizin vergisinden alan ve görevi bizlere hizmet etmek olan Fen İşleri Müdürüne yakışmayacak söylemlerde bulunmuş ve dosya almamızı engelleyerek çıkıp gitmiştir. Yazılı olarak bize cevap verilme isteğimize “ sonra görüşeceğiz” tehdidinde bulunmuştur dedi.
MAHMUTLAR BELDİYESİ ZARARA UĞRATILMIŞTIR
Bağışlar, “Aynı iş bölgemizdeki diğer belediyeler tarafından yeterlilik belgemize sahip herkesin teklif verebildiği açık ihale usulü ile ihale edilirken Mahmutlar Belediyesi’nin pazarlık usulü ihale etmesi ve bunun arkasında “Ölümlü trafik kazaları oluyor”  bu yatırım Mahmutlar için önemli gibi kılıf uydurulması şaşırtıcıdır” dedi.
Mahmutlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün ihaleye girmek için dosya vermediği Bağışlar Mühendislik firması sahibi Yılmaz Bağışlar’ın, gazetemize göndermiş olduğu basın bildirisini aynen yayımlıyoruz.
Bağışlar, “Bilindiği üzere ülkemizde gerek özel sektör de gerekse kamu kurum ve kuruluşlarındaki birçok işler ihale edilmek suretiyle yüklenici firma temini neticesinde sonuçlandırılmaktadır. Bu anlamda ülke genelindeki ihalelerde şeffaflığı sağlamak ve güvenilir rekabet ortamını oluşturmak için Kamu İhale Kurumu kurulmuş ve denetim mekanizması bu kurum üzerinden işletilmeye çalışılmıştır. Her ne kadar Kamu İhale Kurumu sürekli denetimlerini yapsa da, ilgili şartname ve tebliğlerle kurumlara sınırlamalar getirerek yön vermeye çalışsa da ihale’nin yeteri kadar rekabet arttırıcı ve şeffaf bir şekilde sonuçlanmasında iş’in % 50’lik kısmı sorumluluk sahibi idarecilere bırakılmıştır.
Bölgemizde de birçok iş ihale edilmekte ve Kamu İhale Kurumunun sayfasında ilan edilerek gerekli rekabet ortamı ve şeffalık sağlanmaya çalışılmaktadır. Sosyal sorumluluk sahibi bir birey olarak bizlere düşen görevde yeterli rekabet ortamını sağlamayan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını tesbit ettiğimizde, hiçbir menfaatin yada beklentinin arkasına sığınmaksızın kamuoyuna bildirmektir. Çünkü; ihale için ayrılan ödenek hepimizin ödediği vergilerden sağlanmakta ve hiçbir idarecinin bu ödeneği kafasına göre harcama yetkisi bulunmamaktadır”dedi. 
Bağışlar, “Kamu İhale Kurumunun belirlemiş olduğu birkaç ihale çeşidi vardır. Bunlar işin niteliğine ve niceliğine göre sınıflara ayrılmıştır. Bunlardan birisi açık ihaledir. Açık ihale yapan idareler gerekli rekabet ortamını ve şeffalığı sağlamak adına yeterli belgeleri bulunan her firmanın teklif verebildiği ihale türüdür ki ülkemiz genelinde yapılan birçok iş bu yöntemle ihale edilmektedir. Bir diğeri ise Kamu İhale Kanunun 21 (b) maddesinde belirtilen Pazarlık Usulüdür. Maddeyi daha açıklayıcı olması için aynen aktarıyorum;
Madde 21 (b) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can ve mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumunda yapılan ihale pazarlık usulüne göre ihale edilebilir denilmektedir.
Hal böyle iken Mahmutlar Belediye Başkanlığı 2010/-26057 ihale kayıt no’lu D-400 Karayolu Alt Yapı, Yol, Kaldırım ve Refüj Düzenlemesi işi ihalesinin pazarlık usulü ile yapılmış olması milli menfaatler bakımından büyük bir hatadır. Çünkü hepimizin vergisiyle ayakta kalan devletimizden ayrılan 4,5 trilyon gibi bir ödeneğin yeterli rekabet ortamı yaratılmadan belirli istekliler arasında davetiye usulüne göre ihale edilmesi, ekmeğini bu işlerden kazanan birçok firmanın kafasında soru işaretleri bırakmıştır” dedi.
Bağışlar, “Öyle ki hiçbir kurumu veya firmayı suçlama gibi bir düşüncemiz yoktur. 08.03.2010 tarihinde ihale edilecek olan bu iş için 05.03.2010 tarihinde firmamız yazılı olarak dosya almak amaçlı başvurmuş fakat belediye binasında şartname dosyası satabilecek herhangi bir teknik eleman bulunmadığı dolayısıyla dilekçemizin işleme konulamayacağı söylenmiştir. Devletin bir kurumun da ihale öncesi şartname dosyası satacak bir elemanın bulunmaması bile tek başına bir suçtur. Bunun akabinde firmamız söz konusu talebi fax çekmek suretiyle yapmış ve fax’ın ulaştığına dair teyit yazısını açıklama ekinde yazı ile birlikte sunmuştur. Yine 08.03.2010 tarihinde sabah saatlerinde firma da görevli arkadaşımız belediye binasına giderek şartname dosyası almak istemiş ve Fen İşleri Müdürü, arkadaşımızı azarlayarak ”Ne yapmaya çalışıyorsunuz, dosya falan veremem ben, zaten bu ihale bir kez iptal edildi, bir daha mı iptal etmeye çalışıyorsunuz vs. gibi” maaşını hepimizin vergisinden alan ve görevi bizlere hizmet etmek olan bir fen işleri müdürüne yakışmayacak söylemlerde bulunmuş ve dosya almamızı engelleyerek odasından çıkıp gitmiştir. Olay yeri belediyede yaşanan bu olayı saat 08:15 civarındadır. Yazılı olarak bize cevap verilmesini istediğimiz de ise ”Sonra görüşeceğiz” gibi tehditkar bir söylemde bulunarak bizim herhangi bir muhatap bulmamız engellenmiştir.
 Cuma günü bir muhatap bulamamız, Pazartesi günü bir muhatap bulamamız ve çeşitli engellemelerle şartname dosyasının firmamıza verilmek istenmemesi, bölgede birçok işin altına imza atmış ve bölge ekonomisi ile istihdamına önemli katkılar yapan firmamızın gerek maddi gerekse manevi açıdan yara almasına yol açmıştır. Ayrıca 09.03.2010 günü elden teslim aldığım ve ekte tarafınıza sunulan Mahmutlar Belediye Başkanlığı’nın yazısına göre yapım işinin 08.03. 2010 tarihinde ihale edildiği, dolayısıyla talebimizin değerlendirmeye alınmadığı belirtilmiş olsa da ihale gibi önemli bir konuyla ilgili talep dilekçemizi 05.03.2010 tarihinde alınmış olmasına rağmen ve ihalenin de 08.03.2010 tarihinde yapılacağı ortada iken,  dilekçemizin neden işleme alınmadığına anlam vermek mümkün değildir. Devlet kurumlarının asli görevi bu gibi önemli durumlarda ivedi olarak yazıya cevap verilmesi değil midir? Cuma günü etüd proje odasının boşaltılması ve muhatap olacak hiç kimse bırakılmaması, ihale günü yani pazartesi ise dosya almaya gelen firma görevlilerinin azarlanması ve yazılı talebe cevap verilmemesinin hiçbir hukuki dayanağı ve açıklaması yoktur. Aynı iş bölgemizdeki diğer belediyeler tarafından, yeterlilik belgelerine sahip herkesin teklif verebildiği açık ihale usulü ile ihale edilirken, Mahmutlar Belediyesi’nin pazarlık usulüyle ihale etmesi ve bunun arkasına da ”ölümlü trafik kazaları oluyor, bu yatırım Mahmutlar için çok önemli”  gibi kılıf uydurulması kamu yararının korunması ve ayrılan ödeneklerin dengeli bir şekilde harcanması hükümlerine uymamaktadır. Öyle ki bir Mahmutlar’lı olarak beldemize yapılan hiçbir yatırıma engel olma gibi bir düşüncemiz yoktur aksine sonuna kadar desteklemek asli görevlerimiz arasındadır.
Sosyal sorumluluk sahibi bir birey olarak aydınlatmak istediğim konular Mahmutlar Belediyesi gibi devletin önemli bir kurumunun ihale yapım şeklinin yanlış olduğu, ihale şeklinin doğru olduğunu kabul etsek bile ihale yapım aşamasında uygulanan prosedürlerin hatalı olduğudur. Yoksa kimsenin yapılan yatırıma engel olma gibi bir çabası yoktur. Hiçbir siyasi parti ya da parti yetkililerine yama olma gibi bir niyetim olmayıp sadece hepimizin vergileriyle ayakta kalan devletimizden ayrılan bir paranın şeffaf ve rekabet ortamını arttırıcı bir ihale usulüyle ihale edilmesi ve yapılan ihalenin Kamu İhale Kanununda belirtilen şartlarda yapılabilmesini sağlamaktır. Ben yine iyi niyetimi koruyarak diyorum ki; mademki bu ihale işin aciliyeti söz konusu olduğu için bu yöntemle yapıldı, daha önce aynı ihale çeşidiyle (pazarlık usulüne göre) ihale edilen aynı işin ihalesi iptal edilmedi mi? edildi. O zaman neden aynı ihale çeşidinde ısrar ediyorsunuz? Yeterlilik belgelerine sahip herkesin teklif verebileceği ve bölge kamu kurum ve kuruluşlarının sıkça kullandığı açık ihale çeşidi dururken 4,5 trilyonluk bir iş için neden 3 firmadan teklif alındı? Bu işe teklif verebilecek Alanyalı hiç mi müteahit bulunamadı? Öyle ki bunlardan iki tanesi Ankara kökenli firmalardır. 4734 sayılı ihale kanunun 21(b) maddesine göre pazarlık usulü ile ihaleye çıkan bu işte 21(b) maddesinde yer alan doğal afetler, can ve mal kaybı gibi ani ve beklenmeyen bir durum var-mıdır? Varsa hangi idareden rapor istenilerek tespit edilmiştir? Bu kadar önemli bir işin ihalesi yerel basından adeta gizlenerek neden duyurulmamıştır? Adı ölüm yoluna çıkan ve yıllardır bu şekilde yoğun araç trafiğine maruz kalan böyle bir yolun işin aciliyeti bahane sunularak bu şekilde ihale edilmesi ekonomik krizle boğuşan ve ülke ekonomisine önemli katkılar yapan diğer firmalar arasındaki denge unsurlarını önemli ölçüde etkilemektedir.
Sosyal sorumluluk sahibi insanlar olarak hiçbirimiz yapılan hatalara tepki göstermezsek devletimizin ve bölgemizin milli çıkarlarını savunamazsak bu işlerle uğraşıp evimize ekmek götürmek için çabalamamızın ne anlamı var ? 
 “EVİME HELAL PARA GÖTÜRME ÇABASINDAYIM”
Bağışlar, “Hiçbir siyasi parti ya da parti temsilcisi ile işbirliği içerisine girme gibi bir çabam yoktur, öyle bir şeye ihtiyacım da yoktur. Ben sadece ticaret yapıyorum ve evime helal para götürme çabasını veriyorum. Bunu yaparken de haklarımı sonuna kadar savunma ihtiyacı duyuyorum. Herşey bundan ibarettir. Yapmak istediğim tek şey Mahmutlar halkını yöneten birimin yaptığı bir hatayı, sosyal sorumluluk sahibi bir Mahmutlar’lı olarak yaşayan halka duyurmaktır. Bunu ben ses çıkartmazsam başkası ses çıkartmazsa bu topraklarda yıllarca yerleşik yaşayan ve şu an hayatta olmayan atalarımızın kemiği sızlayacaktır. Eğer birilerine yamanmak gibi bir amacım olsaydı böyle bir olayı su yüzüne çıkartarak Mahmutlar Belediyesini karşıma alma cesaretini gösteremezdim. Gerek atalarımdan gelen doğruluk ve dürüstlük geleneği gerekse, firmamızın çalışma prensibi böyle bir duruma sessiz kalmamıza izin veremez. Hiç kimse Mahmutlar’ı sahipsiz sanmasın. Herkes şapkasını önüne koysun ve ufak tefek rantların peşine düşmek yerine “bu memleket için ne yapabiliriz?” sorusuna adam gibi cevap versin. Kendi kazançları peşine düşerek 4,5 trilyonluk bir ihaleyi pazarlık usulüne göre ihale edenleri, oradan artacak olan parayla Mahmutlar’ın ihtiyacı olan “okul veya sağlık ocağı yaptırayım” deme dirayetini gösteremeyenleri akşam kafalarını yastığa koyunca beyninden geçenlerle başbaşa bırakıyorum. Bu onlara şimdilik yeterde artar bile.  Bir Mahmutlarlı firma olarak bu belde de iş yapmamıza engel olmak isteyenlerin halini 4 yıl sonra hep beraber göreceğiz. Ben her yerden ekmeğimi çıkarırım, aldığım eğitim ve firmamızın köklü yapısı sayesinde Mahmutlar olmaz Gazipaşa olur, Gazipaşa olmaz, Ardahan olur. Kamuoyunun aydınlatılması amacıyla bilgi ve gereğini arz ederim” dedi.

Önceki İçerikANILGAN: “YOLSUZLUĞA HİZMET KILIFI”
Sonraki İçerikTOPLUMUN BİLGİLENDİRİLMESİ-Ender Karaca