Yaklaşık beş aydır toplumun gündemine getirilen ve sürekli gündemde tutulan yeni bir Anayasanın yapılması konusunda acaba toplum ne diyor?
Bununla ilgili bir kamuoyu araştırması yapıldı mı? Örneğin; toplum yeni bir Anayasanın yapılmasını istiyor mu ya da yeni bir Anayasaya ihtiyaç var mı?
Yeni bir Anayasa yapıldığı takdirde toplum daha demokratik bir yapıya mı kavuşacak?
Esasında yeni bir Anayasa yapılması konusunda mevcut Anayasaya göre yasama organı olan TBMM’ ne yeni bir Anayasa yapma görevi verilmiş mi?
Daha doğrusu 1982 Anayasasının 87. Maddesinde yasama organı olan TBMM’ nin görev ve yetkileri bölümünde bu meclisin yeni bir Anayasayı yapma yetkisi var mı?
Bunların toplum tarafından da ayrıntılı bir şekilde bilinmesi gerekir.
Konuyu hukuksal açıdan incelersek; TBMM’nin var olan Anayasaya göre yeni bir Anayasa yapma yetkisi yerine ancak değişiklik yapma yetkisi vardır.
Çünkü 1982 Anayasasının 6. Maddesinin 3. Paragrafının son cümlesi “ hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz” hükmüne göre yasama organı olan TBMM’ne yeni bir Anayasa yapma yetkisi verilmemiş ancak var olan Anayasanın değiştirilemez maddeleri haricindeki bazı maddelerini Anayasanın 175. Maddesi uyarınca değiştirilebilir yetkisi verilmiştir.
Buna bağlı olarak yine 1982 Anayasasının 11. Maddesi “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır” şeklinde yer alan bu maddeyi de bizi yönetenlerin dikkate alması gerekmektedir.
Yeni Anayasa konusunda yazılı ve görsel medyadan da izlediğimiz kadarıyla bazı sivil toplum örgütlerince çeşitli görüşler ileri sürülmektedir.
Örneğin; Milli Anayasa Forumunun Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli de yaptığı toplantılarda günümüz Anayasasına göre seçilmiş olan bu meclisin tamamen yeni bir Anayasa yapma görevi ve yetkisi olmadığını ancak mevcut Anayasanın 175. Maddesi doğrultusunda “Anayasa Değişikliği” yapma yetkisinin olduğunu,
Bu arada mevcut Anayasamızda var olan ilk dört maddenin değiştirilmesi ya da tartışılması dahi teklif edilemez şeklinde yer alan bu hükümlerinin de unutulmaması
gerektiğini 25 Şubat 2012 tarihli Aydınlık Gazetesinde yer alan bir haberde ayrıntılı bir şekilde açıklamışlardır.
İşte özet halinde yukarıda açıklamaya çalıştığımız Anayasa hakkındaki görüşlerin toplum tarafından da bilinmesi gerekir.
Çünkü mevcut Anayasamıza göre yeni bir Anayasanın TBMM’ ce yeniden yapılması mümkün görülmediği kanısındayız.

Önceki İçerikACİL ELEMANLAR ARANIYOR
Sonraki İçerikBU YAZIYI BAŞBAKAN OKUR MU?